Product Category Picture
Application Picture
Application Picture
Video
1   1

Injektážna malta FIS EM Plus

Výkonná injektážna malta pre kotvenie do betónu s trhlinami.

FIS EM Plus je injektážna epoxidová živica s vôbec najvyššou únosnosťou v trhlinovom a netrhlinovom betóne, vhodná aj pre aplikácie v seizmicky aktívnom prostredí kategórie C1 alebo C2. Je vhodná pre celý rad profesionálnych aplikácií: vlepovanie spriahacích tŕňov, na kotvenie vysokokapacitných regálov, ťažkých oceľových konštrukcií, dodatočne vlepované betonárske výstuže a veľa ďalších aplikácií v interiéri a exteriéri. Kombinuje sa s rôznymi schválenými systémovými prvkami, napr. kotevným svorníkom FIS A, kotevným puzdrom RG M I alebo s prútmi betonárskej výstuže. Je výnimočne vhodná pre dodatočné vlepovanie betonárskej výstuže s veľkými a hlbokými otvormi. Certifikát umožňuje jej použitie aj do otvorov po jadrovom vŕtaní.

Popis produktu

Výhody
 • Vylepšené a optimalizované zloženie epoxidovej živice FIS EM Plus vedie ku značne vyšším únosnostiam v trhlinovom a netrhlinovom betóne.
 • Chemickú maltu je možné použiť ku dodatočnému vlepovaniu prútov betonárskej výstuže od priemeru 8 do 40 mm.
 • Pri vlepovaní kotevného svorníka FIS A je možné účinnú kotevnú hĺbku na milimeter prispôsobiť potrebám aplikácie a skutočnému zaťaženiu.
 • Dočasné a demontovateľné kotevné body je možné pripraviť kombináciou s kotevným puzdrom s vnútorným závitom RG M I.
 • Použiteľnosť malty FIS EM Plus ešte rozširuje minimálna teplota použiteľnosti do -5 °C.
 • FIS EM je certifikovaná pre použitie do otvorov vŕtaných jadrovou vŕtačkou, do zaplavených otvorov, pre aplikácie s rizikom seizmického zaťaženia kategórie C1 a C2, takže garantuje vysokú úroveň bezpečnosti aj za extrémnych podmienok.

Dostupné varianty produktu


Varianta
Osvedčenie ETA
Jazyk na návode kartuši
Balenie
GTIN (EAN-Code)
Katalógové číslo 544176

CS, SK, RO, AR, FR, EN

1 [St.]

4048962312270

Katalógové číslo 544165

1 [St.]

4048962312157

Katalógové číslo 544167

DE, IT, FR, NL, CS, SK

1 [St.]

4048962312171

Legenda = Povolenie k dispozícii = Povolenie nie je k dispozícii
0

Aplikácie a povolenia

Aplikácia
 • Dodatočne vlepovaná výstuž
 • Sprahovanie betónových vrstiev, vlepovanie výstuže
 • Kotvenie mostových ríms
 • Seizmické aplikácie
 • Kotvenie do otvorov vŕtaných jadrovým vrtákom a kotvenie do zaplavených otvorov
 • Ťažké oceľové konštrukcie
 • Upevnenie síl a zásobníkov
 • Vysokokapacitné regály
 • Protihlukové steny
 • Dočasné alebo demontovateľné upevnenie (s kotevným puzdrom s vnútorným závitom RG M I)
div class="h10">Stavebné materiály
Schválené pre kotvenie do:
 • Betón C20/25 až C50/60, s trhlinami i bez trhlín
Vhodné taktiež pre:
 • Prírodný kameň s celistvou štruktúrou
* Podrobné informácie o stavebných materiáloch nájdete v certifikáte.

Povolenie

 • ETA-17/0979
 • ETA-17/1056, ETAG 001-5
 • DoP 0183
 • DoP No. 0135
 • DoP No. 0137
 • DoP No. 0157
 • ESR-1990
 • GS 3.2/18-020-2 Ä
 • Report No MRF 19 26082687/C
Podrobnosti nájdete v príslušných dokladoch

Pokyny pre montáž

Princíp funkcie / montáž
 • Epoxidová živica FIS EM Plus je s kotevným svorníkom FIS A vhodná pre predsadenú a prievlačnú montáž, s kotevným puzdrom s vnútorným závitom RG M I je vhodná len pre predsadenú montáž.
 • Živica a vytvrdzovadlo sú uložené v dvoch oddelených komorách a ku jej zmiešaniu a zahájeniu chemickej reakcie vytvrdzovania dôjde až pri pretlačení oboch zložiek statickým zmiešavačom.
 • Vyvŕtaný otvor sa plní chemickou maltou odo dňa bez bublín a vzduchových káps.
 • Živica prilepí kotevný svorník do vyvŕtaného otvoru po celej účinnej kotevnej hĺbke a otvor dokonale utesní.
 • Kotevný svorník sa do malty osadzuje ručne zatlačením a ľahkou rotáciou, až dosiahne dno vyvŕtaného otvoru.
 • Pri prievlačnej montáži sa prstencový otvor medzi kotevným svorníkom a otvorom v kotevnej doske vyplní chemickou maltou FIS EM Plus.
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 1 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 2 Picture
Mounting Strip 3 Picture
Mounting Strip 3 Picture
Mounting Strip 3 Picture
Mounting Strip 3 Picture

Dokumenty na prevzatie

Schválenie

Titul Typ Vytvorené Platný do
ETA Certification Document (PDF, 5 MB) European Technical Assessment for fischer injection system FIS EM Plus, Bonded fastener for use in concrete ETA-17/0979 17.6.2020
ETA Certification Document (PDF, 5 MB) European Technical Assessment for Rebar connection with fischer injection system FIS EM Plus - Injection system for post-installed rebar connections ETA-17/1056, ETAG 001-5 22.1.2021
DOP - Declaration of Performance (PDF, 5 MB) DoP 0183 21.1.2020
DOP - Declaration of Performance (PDF, 8 MB) DoP No. 0135 12.4.2018
DOP - Declaration of Performance (PDF, 6 MB) DoP No. 0137 21.12.2017
DOP - Declaration of Performance (PDF, 13 MB) DoP No. 0157 14.12.2018
ICC Certification (PDF, 2 MB) ESR-1990 1.9.2019 30.9.2021
Test report (fire protection) (PDF, 20 MB) GS 3.2/18-020-2 Ä 1.5.2018 31.5.2023
Test report (fire protection) (PDF, 2 MB) Report No MRF 19 26082687/C 14.11.2019

fe80::869:311f:f52e:7cbf%5