Chemická malta

Podmienky aplikácie

Certifikačná značka / schválenie

Objem kartuše

Typ chemickej živice (chemická malta)

Stavebný materiál

Chemická injektážna malta pre ťažké kotvenie do betónu a muriva.

Injektážne systémy sú riešením problémov ukotvenia vysokého zaťaženia do betónu, pórobetónu a tehlového muriva schváleným medzinárodne platnými certifikátmi. fischer má v oblasti lepených kotiev dlhoročné skúsenosti s výskumom, vývojom aj výrobou, čo nám umožňuje ponúknuť zákazníkovi optimálne a bezpečné riešenie pre všetky aplikácie: schválené kotevné systémy s injektážnymi maltami v kartušiach v rôznych objemoch, certifikovanými prvkami kotevných systémov, napr. kotevné svorníky, puzdra a vložky s vnútorným závitom, sitká do dutinového muriva a mnoho montážnych nástrojov a pomôcok, ktoré zaisťujú montáž nie len v súlade s certifikátom, ale tiež montáž rýchlu, spoľahlivú a ergonomickú. Nespotrebované kartuše chemických mált je možné opäť použiť jednoduchou výmenou statického zmiešavača.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8