FIS V Plus

Výkonná univerzálna malta pre kotvenie v betóne a murive.

Bezpečnosť, ktorá vydrží celé generácie

S novou maltou FIS V Plus, predstavuje spoločnosť fischer prvú univerzálne použiteľnú injektážnu maltu s posúdenou životnosťou v betóne (ETA) 100 rokov. Okrem trvanlivosti sa pevnosť spojov v betóne zvyšuje s novou generáciou univerzálnych mált fischer o 45 percent, čím sa zaisťuje maximálna bezpečnosť po celé storočie.
Či už ide o oceľové konštrukcie, dodatočne vlepované betonárske výstuže, upevnenie fischer stenovej spony, sanáciu obvodových plášťov alebo pre distančnú montáž bez tepelných mostov - s univerzálnou maltou FIS V Plus môžu používatelia pomocou jedného produktu, kotviť množstvo rôznych aplikácií.
Kompletnú produktovú štruktúru dopĺňajú produkty FIS VS Plus Low Speed a FIS VW Plus High Speed. Variant FIS VS Plus Low Speed má predĺženú dobu spracovania, preto je vhodný pri montáži počas vysokých teplôt alebo pri injektáži do hlbokých otvorov. Oproti tomu FIS VW Plus High Speed so zrýchlenou dobou vytvrdzovania je skvelý pre montáž pri nízkych teplotách aj pod bodom mrazu.

Ku online katalógu produktov


Vlastnosti produktu

ETA posúdenie na životnosť 100 rokov

Nové posúdenie ETA v betóne potvrdzuje životnosť injektážnej malty s predĺženou životnosťou 100 rokov namiesto obvyklých 50 rokov.


Veľký rozsah príslušenstva

Veľkú flexibilitu systému FIS V Plus zvyšuje veľký rozsah príslušenstva a umožňuje tak široké spektrum aplikácií.Schválenie za nepriaznivých poveternostných podmienok

Schválené použitie FIS V Plus vo vodou zaplavených otvoroch umožňuje širokú škálu použitia aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Optimalizácia receptúry v maltovej zmesi

Výsledkom optimalizácie receptúry FIS V Plus má výrazne lepšie hodnoty zaťaženia v trhlinovom a netrhlinovom betóne.

Najrozsiahlejšie schválenia pre kotvenie do muriva

ETA pre FIS V Plus v súčasnosti obsahuje najviac schválení pre kotvenie do muriva na trhu. Vďaka tomu je univerzálna malta najspoľahlivejším riešením pre takmer každú aplikáciu.

Rozmanitosť schválených stavebných materiálov

Trhlinový a netrhlinový betón
Plné tehly a plné vápennopieskové tehly
Zvisle dierované tehly a dierované vápennopieskové tehly
Pórobetón

Porovnanie časov spracovania a vytvrdzovania

Teplota v kotvenom podklade

Maximálna doba spracovania

Minimálna doba vytvrdzovania

 

FIS V Plus

FIS VW Plus High Speed

FIS VS Plus Low Speed

FIS V Plus

FIS VW Plus High Speed

FIS VS Plus Low Speed

-10 - -5 °C

-

-

-

-

12 h

 

>-5 – 0 °C

 

5 min.

-

24 h

3 h

 

>0 – +5 °C

13 min.

5 min.

-

3 h

3 h

6 h

>+5 – +10 °C

9 min.

3 min.

20 min.

90 min.

50 min.

3 h

>+10 – +20 °C

5 min

1 min.

10 min.

60 min.

30 min.

2 h

>+20 – +30 °C

4 min.

-

6 min.

45 min.

-

60 min.

>+30 – +40 °C

2 min.

 

4 min.

35 min.

 

30 min.


Aplikácia

Oceľové konštrukcie
Únikové rebríky
Mostové zábradlia
Montované skeletové systémy
Dodatočne vlepované betonárske výstuže
Systém FWS II pre sanáciu obvodových plášťov

Široká škála schváleného príslušenstva pre maximálnu bezpečnosť

Univerzálny svorník FIS A

Variabilná kotevná hĺbka umožňuje optimálne prispôsobenie sa požiadavkám na aplikáciu a zaťaženie betónu.
Viac informácií

Kotevné puzdro s vnútorným závitom RG M I

V kombinácii s metrickými skrutkami alebo závitovými tyčami je možné kotevné púzdro RG M I použiť na inštaláciu odnímateľných kotevných prvkov.
Viac informácií

Kotevné sitko FIS H K

Mriežkovaná štruktúra kotevného sitka FIS H K zaisťuje ekonomickú spotrebu malty s optimálnym tvarovým zámkom.
Viac informácií

Spriahovací tŕň FCC

Vďaka svojej geometrii a ľahkej montáži je spojovací tŕň FCC rýchlou a ekonomickou alternatívou v porovnaní s konvenčnou inštaláciou so zakrivenými výstužnými tyčami.
Viac informácií

Roxorová kotva FRA

S roxorovou kotvou FRA je plne využitá nosnosť v betóne. Táto aplikácia dáva možnosť naplno využiť kotevnú silu v kotvenom základe pre veľmi vysoké zaťaženie v ťahu.
Viac informácií
sc93-delivery-2