FiXperience
Modulárny softvér FiXperience
FiXperience

Jednotlivé návrhové programy

C-FIX

Nový optimálny dizajn kotvenia fischer, so zameraním na oceľové kotvy chemické malty a injektážne systémy.

Choď na C-FIX softvér

FACADE-FIX

Na dimenzovanie upevnenia prevetrávaných fasád s drevenou nosnou konštrukciou.

Choď na FACADE-FIX softvér

INSTALL FIX

Aplikácie pre návrh upevnenia potrubia a potrubných energetických trás.

Choď na INSTALL-FIX softvér

MORTAR-FIX

Aplikácia pre jednoduché a rýchle stanovenie spotreby chemických kotviacich systémov.

Choď na MORTAR-FIX softvér

RAIL-FIX

Modul pre návrh ukotvenia zábradlí a balustrád v interiéri aj exteriéri.

Choď na RAIL-FIX softvér


REBAR-FIX

Na navrhovanie dodatočne vlepovaných výstužných spojov do betónu.

Choď na REBAR-FIX softvér

WOODFIX

Na rýchly výpočet vašich aplikácií so skrutkami fischer Power-Fast a Construction.

Choď na WOOD-FIX softvér

C-FIX Offline

Na dimenzovanie oceľových a lepených kotiev do betónu, ako aj injektážnych systémov do muriva

Výhody:

 • Ovládanie softvéru je zrozumiteľné a intuitívne.
 • Viacnásobný dizajn ukazuje najekonomickejšie riešenie.
 • K dispozícii sú všetky štandardné európske typy profilov.
 • Výsledky sú kompaktne prezentované v prehľade výsledkov.
 • Sú implementované súčasné konštrukčné štandardy.
 • Príslušná dĺžka kotvy sa vypočíta a zobrazí automaticky.
   

Odkaz na stiahnutie

RAIL-FIX Offline

Riešenie pre návrh ukotvenia balkónových zábradlí, balustrádových koľajníc a tiež schodišťových zábradlí.

 

Výhody:

 • Statické overenie zábradlia je možné aplikovať vrátane zábradlia, stĺpikov a zvarov podľa EN 1993-1.
 • Účinok zaťaženia zábradlia a od vetra sa určuje a uplatňuje na základe platných predpisov. Výber akcií, ktoré sa majú použiť, sa môže vykonať v preddefinovanej maske výberu alebo určiť automaticky prostredníctvom PSČ.
   

Odkaz na stiahnutie

REBAR-FIX Offline

Na navrhovanie dodatočne vlepovaných výstužných spojov v železobetónových konštrukciách.

 

Výhody:

 • Aplikácia obsahuje overenia požiarnej ochrany podľa európskej normy EN 1992-2.
 • Je možné statické overenia podľa EN 1992-1. 

Odkaz na stiahnutie

INSTALL-FIX Offline

Aplikácia na výpočet inštalačných systémov.

 

Výhody:

 • Až 11 štandardných riešení vrátane konzol, rámov a líšt je možné dočasne uchovávať pre finálny výber závesu.
 • Návrh zložitejších závesov môže byť alternatívne tvorený pomocou predvoľby vhodného inštalačného systému.
 • Okrem verifikovaného dokumentu, program tiež generuje zoznam častí komponentov potrebných pre vybraný systém po dokončení návrhu, napr. pätné dosky, závitové tyče, lišty, objímky a príslušenstvo.
   

Odkaz na stiahnutie

WOOD-FIX Offline

Aplikácia na navrhovanie systémov inštalácie so skrutkami fischer, ako je napríklad upevnenie strešnej izolácie, alebo spojov v drevených stavebných konštrukciách.

 

Výhody: 

 • Upevnenie montážnych systémov na krokve je možné pre tri rôzne typy striech.
 • Správna zóna zaťaženia vetrom a snehom je buď automaticky určená poštovým smerovým číslom, alebo môže byť zadaná priamo.
 • Je možné overiť desať rôznych aplikácií v drevených konštrukciách. 

Odkaz na stiahnutie

FACADE-FIX Offline

Aplikácia pre návrh kotvenia prevetrávaných fasád s drevenou nosnou konštrukciou.

 

Výhody:

 • Je možné si flexibilne vybrať drevenú nosnú konštrukciu.
 • Všetky štandardné fasádne materiály sú k dispozícii ako štandardné hodnoty v databáze. Iný materiál je možné zadať ručne. 
 • Účinok zaťaženia vetrom na budovu sa určuje a uplatňuje na základe platných predpisov. Zóna zaťaženia vetrom môže byť zadaná priamo alebo určená automaticky poštovým smerovým číslom.
   

Odkaz na stiahnutie

MORTAR-FIX

Použitie modulu MORTAR-FIX umožňuje rýchle a správne určenie množstva chemickej malty pre všetky inštalácie.

To vám umožňuje presný výpočet spotreby vzhľadom na daný projekt. S kotvovou kotvou FHB II, systémom Powerbond FPB a systémom Superbond FSB  vám firma fischer vždy ponúka schválenú chemickú kotvu pre ukotvenie v popraskanom betóne.

Choď na prevzatie a systémové požiadavky

Stiahnutie a systémové požiadavky

Pokračujeme v rozvoji nášho softvéru pre našich zákazníkov. Aby sme dosiahli čo najlepší výkon a vygenerovali čo najvyšší možný prínos pre našich zákazníkov, implementovali sme len operačný systém Microsoft .Net 4.6. To nám umožňuje dosiahnuť vyššiu rýchlosť sťahovania a aktualizácie a lepší výkon pri používaní našich programov.

Okrem toho sme vyvinuli tri nové spôsoby sťahovania, z ktorých každý bude vyhovovať konkrétnej skupine používateľov.

Stiahnutie

Verzia pre jedného používateľa / inštalácia offline (verzia CD)

Táto verzia obsahuje CD inštaláciu. Inštalovaný program bude upozorňovať užívateľa o nových aktualizáciách, tak ako je tomu pri on-line inštalátore. Vďaka tomu je možné softvér FIXPERIENCE udržiavať aktuálny aj v prípade, že nie je vždy pripojený na internet. Táto verzia je vhodná pre samostatné PC, ktoré nie sú pripojené k sieti a internetu. 

Prevziať offline inštaláciu


MSI Sieťový balíček pre správcu siete (Sieťová verzia)

Táto verzia je určená pre správcu siete a/alebo na sieťových termináloch. 

Prevziať MSI Sieťovú verziu

Online-Inštalátor (Verzia pre jeden počítač)

Táto verzia obsahuje nový ‘web inštalátor’ FIXPERIENCE . Veľkosť stiahnutých dát je len 14 MB.  Počas inštalácie softvér stiahne ostatné potrebné súbory z fischer serveru. Ak budete inštalovať offline verziu CAD modulu, veľkosť stiahnutých dát je asi 540 MB. Ak vám pre prácu postačuje on-line verzia CAD modulu, odporúčame zvoliť túto možnosť. Táto verzia inštalátoru je vhodná pre samostatné PC s permanentným pripojením na internet. 

Prevziať verziu pre jeden počítač


Systémové požiadavky

Hlavná pamäť: Min. 2048MB (2GB)

Operačné systémy: Windows Vista® (Service Pack 2) Windows® 7 (Service Pack 1) Windows® 8 Windows® 10

Poznámka: Skutočné systémové požiadavky sa menia na základe konfigurácie systému a operačného systému.

Poznámka ku Windows® XP:  Spoločnosť Microsoft zrušila podporu operačného systému Windows® XP v apríli 2014. Z tohto dôvodu spoločnosť Microsoft neposkytuje aktualizácie. Preto sa podpora skupiny firiem fischer pre tento operačný systém prerušila.

Pondelok – Piatok od 7:30 do 17:00

Váš technický poradca

cd-558b44897d-6wx6f