Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrane Vašej súkromnej sféry, ako užívateľa našich webových stránok, prikladáme najvyšší význam a pri spracovávaní osobných údajov dodržiavame právne predpisy súvisiace s ochrannou osobných údajov.

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

My, ako spoločnosť zodpovedná za spracovávanie osobných údajov, používame rozličné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili čo najvyššiu možnú ochranu osobných údajov, ktoré sa našou webovou stránkou budú spracovávať. Avšak prenosy dát cez internet môžu v zásade vykazovať bezpečnostné nedostatky, takže absolútna ochrana sa nedá zaručiť. Z tohto dôvodu má každá osoba možnosť voľby rozhodnúť sa tiež pre alternatívne cesty ako nám poslať osobné údaje, jednou z možností je napríklad pošta.  

1 Účely spracovania

Cookies

U Cookies sa jedná o textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú nám analýzu Vášho používania webovej stránky. Evidujú sa napríklad informácie o operačnom systéme,  prehliadači, Vašej IP-adrese, webovej stránke, ktorú ste si pozerali predtým (napr. www.fischer-sk.sk) a tiež dátum a čas Vašej návštevy našej webovej stránky. Prostredníctvom Cookies sa dá zistiť, aké webové stránky sú navštevované prednostne. Týmto spôsobom môžeme prispôsobiť obsah našich stránok našim návštevníkom a optimalizovať naše ponuky pre Vás. Okrem toho slúžia tieto informácie k tomu, aby sme Vás pri Vašej ďalšej návšteve našich webových stránok automaticky rozpoznali a tým  Vám uľahčili navigáciu.

Cookies nám napríklad umožňujú lepšie prispôsobiť webovú stránku Vašim záujmom.

Cookies nemôžu byť použité pre spustenie programov alebo pre prenos vírusov do počítača.

Našu webovú stránku môžete využívať aj bez cookies. Ak si neželáte,  aby bol Váš počítač pri ďalšej návšteve rozpoznaný,  môžete vypnúť ukladanie cookies na Vašom pevnom disku tak, že v nastaveniach Vášho prehliadača vyberiete "neakceptovať cookies". Detaily ohľadom postupu si prosím zistite v návode Vášho poskytovateľa prehliadača. Ak vypnete cookies, môže to viesť k obmedzeniam určitých funkcií našich ponúk. Cookies nachádzajúce sa vo Vašom počítači môžete kedykoľvek vymazať.

Alternatívne môžete Váš prehliadač nastaviť tak, aby boli  cookies z našej domény blokované. Toto spravíte pomocou Opt-out Cookies.

Upozorňujeme na to, že ak si neželáte zaznamenávanie vašich údajov nemôžete vymazať Opt-out-Cookies.  Ak ste už vo Vašom prehliadači vymazali všetky cookies, musí byť príslušný Opt-out-Cookies znova zapnutý.

Údaje o serveri / Server-Log-Files

Z technických dôvodov sa okrem iného evidujú aj nižšie uvedené údaje, ktoré nám, resp. nášmu poskytovateľovi webhostingu sprostredkuje Váš internetový prehliadač. Patrí sem:

  • Typ a verzia prehliadača 
  • Používaný operačný systém 
  • Webová stránka, z ktorej nás navštívite (referenčný URL)
  • Webová stránka, ktorú navštívite
  • Dátum a čas Vášho prístupu 
  • Vaša IP-adresa (internetový protokol).

Tieto anonymné údaje sa ukladajú separátne od už Vami eventuálne poskytnutých osobných údajov a nedajú sa priradiť ku konkrétnym osobám. Používajú sa pre štatistické údaje, a tiež pre optimalizáciu našich webových stránok a ponúk. Vyhradzujeme si právo preveriť tieto údaje dodatočne, pokiaľ nám budú oznámené konkrétne dôvody týkajúce sa protiprávneho užívania. 

Newsletter

Prostredníctvom Newsletteru Vás v pravidelných intervaloch informujeme o aktivitách našej spoločnosti a o našich ponukách.

Na zasielanie Newslettera je potrebná platná e-mailová adresa ako aj informácie, ktoré nám umožnia preveriť, že ste skutočne vlastník uvedenej e-mailovej adresy a Vami udelený súhlas so zasielaním Newslettera. Ďalšie údaje ako online identifikátory (napr. IP adresa a pod.) nie sú zbierané.
Tieto údaje budú použité len pre zasielanie newsletterov a sú spracúvávané spoločnosťou SmartSelling a.s. so sídlom: Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, s ktorou máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu. Zároveň nedôjde k porovnávaniu takto získaných údajov s údajmi, ktoré by mohli byť požadované inými komponentmi našej webovej stránky. 
Zasielaním Newslettera je ukladaná Vaša IP-adresa, pohlavie podľa krstného mena, čas otvorenia e-mailu a rozkliknutia odkazov. Toto uloženie slúži ako dôkaz v prípade, že by tretia osoba zneužila e-mailovú adresu a prihlásila by  sa k odberu Newslettera bez vedomia dotknutej osoby. 
Váš súhlas s uložením údajov, mailovej adresy ako aj jej užívania pre zasielanie Newslettera môžete kedykoľvek odvolať. Prihlásenie k odberu môžete kedykoľvek odvolať oznámením na uvedené príslušné kontakty prípadne priamo pomocou odhlasovacej funkcie priamo v Newslettery.

Newsletter - Tracking

Naše Newslettery obsahujú tzv. počítacie pixely (Web-Bugs), pomocou ktorých môžeme zistiť či a kedy bol e-mail s Newsletterom otvorený, a ktoré odkazy v ňom prihlásený užívateľ otvoril. Tieto údaje sú ukladané, aby sme mali možnosť naše Newslettery zoptimalizovať v súlade so želaniami a záujmami  odberateľov. Týmto spôsobom získané údaje sú používané k tomu, aby sme konkrétnemu príjemcovi posielali personalizované Newslettery. Odvolaním súhlasu so zasielaním Newslettera je automaticky odvolaný tiež Tracking údajov.

Kontaktný formulár

Na našich webových stránkach Vám ponúkame možnosť skontaktovať sa s nami mailom a/alebo prostredníctvom kontaktného formulára. V tomto prípade budú uložené len také údaje, ktoré užívateľ uvedie.
Vašu e-mailovú adresu používame len pre spracovanie Vašich požiadaviek ako aj pre možné budúce dotazy. Ak nebudete súhlasiť s následným spracovaním a užívaním Vašich údajov, budú potom tieto údaje zmazané. Takisto nedôjde k porovnaniu takto získaných údajov s údajmi, ktoré by mohli byť požadované inými komponentami našej webovaj stránky.

Google-Analytics

Naše webové stránky používajú Google-Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google-Analytics používa takzvané „Cookies“. Jedná sa pritom o textové súbory, ktoré sa uložia do Vášho počítača a umožnia analýzu Vášho užívania webových stránok. Evidujú sa napríklad informácie o operačnom systéme, prehliadači, Vašej IP-adrese, webovej stránke, ktorú ste si otvorili predtým (referenčný URL) a o dátume a čase Vašej návštevy našich webových stránok. Informácie o užívateľovi našich webových stránok, ktoré sú takto vygenerované, budú poslané na server Google do USA a tam sa uložia. Google použije tieto informácie pre vyhodnotenie Vášho užívania našej webovej stránky, pre vytvorenie správy o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľa webových stránok a aby poskytol ďalšie služby spojené s užívaním webových stránok a internetu.  Ak je to stanovené zákonom alebo ak spracováva tretia strana tieto údaje z poverenia Google, predá Google túto informáciu tiež na tieto tretie osoby. Toto užívanie nastane anonymizovane alebo pseudonymizovane. Bližšie informácie nájdete priamo na stránkach spoločnosti Google. 

Viac informácií o použití/manipulácii s užívateľskými údajmi službou Google Analytics nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Browser Plugin

Ukladaniu Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softwaru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudú môcť byť všetky funkcie týchto webových stránok v plnom rozsahu využívané. Ďalej môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov cez Cookies na stránkach Google,  a údajov vzťahujúcich sa k Vášmu užívaniu webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) a tiež aj spracovávaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete Browser Plugin, ktorý je dostupný na tomto linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Dodatočne alebo ako alternatívu k Google Analytics Opt-out Browser Add-on môžete zamediť Tracking-u cez Google Analytics na našich stránkach tým, že si Vašom zariadení nainštaluje  Opt-out-Cookie. Dokiaľ bude tento Cookie vo Vašom prehliadači nainštalovaný, nebudú údaje cez Google Analytics pre danú webovú stránku a pre daný prehliadač zhromažďované. 

Sprostredkovateľská zmluva

So spoločnosťou Google uzavrela naša materská spoločnosť Zmluvu o spracúvaní osobných údajov  a v plnom rozsahu pri užívaní Google Analytics dodržiavame zákonné ustanovenia. (my máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov s materskou spoločnosťou).

IP-funkcia anonymizácie

Na našich webových stránkach používame funkciu "aktivovanie IP-anonymizácie". Vaša IP-adresa bude v tomto prípade spoločnosťou Google skrátená už v rámci členských štátov Európskej únie alebo v rámci iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore a tým anonymizovaná. Len vo výnimočných prípadoch bude plná IP-adresa prenesená na server spoločnosti Google do USA a skrátená tam.

Google Adwords

Naše webové stránky používajú Google Conversion-Tracking. Google-Conversion-Tracking je služba firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Ak sa na naše webové stránky dostanete cez reklamu uverejnenú spoločnosťou Google, do Vášho počítača bude vložený Cookie od Google Adwords. Cookie pre Conversion-Tracking bude vložený len vtedy, keď užívateľ klikne na reklamu uverejnenú spoločnosťou Google. Tieto Cookies stratia po 30 dňoch svoju platnosť a neslúžia pre Vašu osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité stránky našich webových stránok a Cookie budú ešte aktívne, môžeme my a Google rozpoznať, že ste klikli ako užívateľ na našu reklamu uverejnenú spoločnosťou Google a boli ste takto presmerovaní na našu webovú stránku. Informácie získané pomocou Cookies slúžia spoločnosti Google k vyhotoveniu štatistiky návštevnosti našich webových stránok. Vďaka takejto štatistike sa dozvieme celkový počet užívateľov, ktorí si klikli na našu reklamu a okrem toho ešte aj informáciu, aké stránky našich webových stránok si užívateľ nadväzujúc na to pozrel. My resp. iní inzerenti cez "Google-Adwords" však v žiadnom prípade nedostaneme informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať. 

Inštalácií Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača, napríklad v nastaveniach prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické používanie Cookies alebo špeciálne zablokuje Cookies domény  "googleadservices.com“.

Informácie ohľadom prehlásenia ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú dostupné na tomto linku: https://services.google.com/sitestats/sk.html.

Google AdSense

Naše webové stránky používajú Google AdSense. Google AdSense je služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ktorá slúži pre  prepájanie reklám.

Google-AdSense používa tzv. „Cookies“ a tým textové súbory, ktoré sa uložia do Vášho počítača a umožnia analýzu užívania našej webovej stránky. Google AdSense ďalej používa tzv. Web Beacons. Týmito Web Beacons môže Google vyhodnocovať informácie, napríklad ako sa pohybujú návštevníci na našich stránkach. Tieto informácie sa spolu s Vašou IP-adresou a záznamom zobrazovaných reklamných formátov prenášajú do Google do USA, tam sa ukladajú a môžu byť poskytnuté spoločnosťou Google zmluvným partnerom. Google však Vašu IP-adresu nespája s inými, Vami uloženými, údajmi. 

Inštalácií Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača; avšak upozorňujeme na to, že v tomto prípade sa možno nebudú dať používať všetky funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu. Užívaním našich webových stránok súhlasíte so spracovaním údajov o Vás zhromažďovaných spoločnosťou Google spôsobom, ktorý je uvedený vyššie a so spomínaným účelom súhlasíte.   

Google Remarketing

Naša webová stránka používa Google Remarketing. Google Remarketing je služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Cez  Google Remarketing sa dajú zobrazovať reklamy pre tých užívateľov, ktorí už navštívili našu webovú stránku v minulosti. V rámci reklamnej siete Google sa na našej stránke dá zobrazovať reklama prispôsobená Vašim záujmom. Google-Remarketing používa pre toto vyhodnocovanie Cookies. Vďaka nim je možné opäť rozpoznať našich návštevníkov, akonáhle si otvoria tieto webové stránky v rámci reklamnej siete spoločnosti Google. Týmto spôsobom sa dá v rámci reklamnej siete spoločnosti Google zobrazovať reklama vzťahujúca sa na taký obsah, ktorý si užívateľ predtým vybral v rámci reklamnej siete spoločnosti Google na webových stránkach, ktoré takisto používajú funkciu remarketing spoločnosti Google. Google uvádza, že pritom nezískáva žiadne osobné údaje. 
Túto funkciu môžete deaktivovať, keď vykonáte príslušné nastavenia podľa postupu na linku: https://support.google.com/adwords/answer/7498488?hl=sk&ref_topic=7498246

Pokiaľ by ste si však funkciu  remarketing spoločnosti Google neželali, môžete ju úplne deaktivovať tým, že na stránke https://support.google.com/adwords/answer/7498488?hl=sk&ref_topic=7498246
vykonáte príslušné nastavenia. Alternatívne môžete používanie Cookies za účelom záujmovo orientovanej reklamy deaktivovať prostredníctvom iniciatívy reklamnej siete tým, že budete postupovať podľa pokynov na
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

PIWIK

Táto webová stránka používa PIWIK, Open source webovú analytickú službu. PIWIK používa Cookies. Informácie vytvorené týmito Cookies, napríklad čas, miesto a intenzita Vašich návštev webovej stránky vrátane Vašej IP-adresy sú prenášané na náš PIWIK server, kde sú uložené. Vaša IP adresa sa pri tomto procese anonymizuje, aby ste Vy ako užívateľ nemohli byť nami osobne identifikovaný. Informácie vytvorené Cookie o užívaní tejto webovej stránky nebudú predávané tretím osobám. Ukladaniu Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením  Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete prípadne môcť  v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Ak s ukladaním a vyhodnocovaním týchto údajov o Vašej návšteve nesúhlasite, môžete kedykoľvek  ukladanie a následné užívanie týchto údajov ukončiť jedným kliknutím myši. Tým bude vo Vašom prehliadači uložený tzv. Opt-out-Cookie, čo spôsobí, že PIWIK už nebude získavať údaje o Vašej návšteve. Zohľadnite prosím pritom fakt, že ak by ste v nastavení Vášho prehliadača Cookies vymazali, môže to viesť i k vymazaniu  Opt-out-Cookie od PIWIK a poprípade ho potom budete musieť opäť aktivovať. 

Google Maps

Na našej stránke používame prvky "Google Maps" spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej ako „Google“.

Pri každom jednotlivom otvorení komponentu "Google Maps" bude Googlom umiestnený Cookie, na to aby pri zobrazení stránky, na ktorej je integrovaný komponent "Google Maps" mohli byť spracované užívateľské nastavenia a údaje. Tento Cookie  sa spravidla nevymaže zatvorením prehliadača, ale sa po určitej dobe deaktivuje, pokiaľ ho sami predtým manuálne nevymažete.

Pokiaľ nesúhlasíte s týmto spracovaním Vašich údajov, je tu  možnosť deaktivovať službu "Google Maps" a týmto spôsobom zabrániť prenášaniu údajov do spoločnosti Google. Za týmto účelom  je potrebné deaktivovať funkciu Java-Script vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že v tomto prípade nemôžete alebo môžete len v obmedzenom rozsahu používať "Google Maps" .

Používanie "Google Maps" a informácií získaných cez  "Google Maps" prebieha podľa užívateľských podmienok spoločnosti Google:  http://www.google.sk/intl/sk/policies/terms/regional.html

ako aj doplňujúcich obchodných podmienok pre „Google Maps“
https://www.google.com/intl/sk_sk/help/terms_maps.html

YouTube

Naša webová stránka používa pluginy YouTube, stránky prevádzkovanej spoločnosťou Google. Prevádzkovateľ stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Ak navštívite niektorú z našich stránok, ktorá je vybavená pluginom YouTube, vytvorí sa prepojenie k serverom YouTube. Pritom sa serveru YouTube oznámi, ktorú z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený na Vašom YouTube účte, umožňujete YouTube priradiť Vašu surfovaciu aktivitu priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť tak, že sa odhlásite z Vášho YouTube účtu.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s užívateľskými údajmi nájdete v prehlásení o ochrane údajov YouTube na: https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy

YouTube s rozšíreným modulom ochrany údajov

Na našej webovej stránke používame prvky (videá) spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ktorá patrí spoločnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,.

V rámci tohto  používame "rozšírený režim ochrany údajov", ktorý nám bol od YouTube poskytnutý.
Keď si otvoríte stránku, ktorá má v sebe zakomponované video, vytvorí sa prepojenie k serverom YouTube a  zaslaním notifikácie do Vášho prehliadača sa zobrazí obsah na webovej stránke. Podľa údajov YouTube sa v "rozšírenom režime ochrany údajov" poskytnú údaje len na server YouTube, najmä údaje o tom, ktorú z našich internetových stránok ste navštívili, keď ste si pozreli video. Ak ste zároveň prihlásený na YouTube, priradia sa tieto informácie k Vášmu členskému účtu na YouTube. Tomuto môžete zabrániť tak, že sa pred návštevou našich webových stránok odhlásite z Vášho YouTube účtu.
 
Ďalšie informácie k ochrane údajov  YouTube poskytuje spoločnosť Google na tomto linku: https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/

Údaje o zákazníkoch / zmluvné údaje

Vaše osobné údaje spracovávane len vtedy, keď je to potrebné pre založenie, obsahovú úpravu alebo zmenu právnych vzťahov (už zaznamenané údaje). Osobné údaje o užívaní našich webových stránok
(údaje o užívaní) spracovávame len vtedy, ak je to potrebné k tomu, aby sme Vám umožnili využiť určitú službu alebo kvôli fakturácii.  

Bezpečnosť prenosu

Aby sme chránili bezpečnosť Vašich údajov pri prenose, používame šifrovacie postupy zodpovedajúce aktuálnemu stavu technických možností (napr. SSL). Kódovaný prenos údajov poznáte podľa toho, že na začiatku vyhľadávacej adresy je   https://. Dôverné informácie posielajte len pri aktivovanom SSL-kódovaní.

2 Právny základ spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame len vtedy, keď je to potrebné pre založenie, obsahovú úpravu alebo zmenu právnych vzťahov, kedy nám zákonné nariadenie predpisuje spracovanie osobných údajov a Vy ste s tým výslovne súhlasili.

3 Spracúvavanie na základe oprávnených záujmov

K zachovaniu iných oprávnených záujmov ja nám zákonom povolené spracovať osobné údaje, pokiaľ nebudú prevažovať záujmy alebo základné práva a základné slobody príslušných osôb.  

4 Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje budú poskytnuté alebo sprostredkované tretím osobám len vtedy, ak to bude potrebné  pre účely realizovania zmluvy – najmä poskytnutie objednávacích údajov dodávateľom alebo pre účely fakturácie alebo pokiaľ ste s tým predtým výslovne súhlasili. 

Bez Vášho výslovného súhlasu nedochádza k poskytnutiu Vašich osobných údajov tretím osobám, napr.  pre reklamné účely.

Všetci poskytovatelia služieb sú povinní dodržiavať platné predpisy a  požiadavky na ochranu osobných údajov. S nasledovnými subjektami (ohľadom webstránky) máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvani osobných údajov:

fischerwerke GmbH & Co. KG; Klaus-Fischer-Straße 1; 72178 Waldachtal; Nemecko
Smartselling a.s; Netroufalky 797/5; Bohunice; 625 00 Brno; Česká republika, IČO 29210372
GoUP s.r.o.; Kominárska 21/5 ; 831 04 Bratislava ; Slovakia, IČO 35809256

5 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretej krajine/medzinárodnej organizácií mimo EU a nezamýšľame toto ani do budúcnosti.

6 Doba ukladania osobných údajov

Osobné údaje ukladáme len na takú dobu, ktorá je potrebná pre vykonanie služby, ktorú požadujete alebo ku ktorej ste nám udelili súhlas, pokiaľ nie sme viazaní inak znejúcimi zákonnýmí povinnosťami, ako  napríklad obchodnými a daňovo-právnymi lehotami pre archiváciu údajov. .

7 Práva dotknutých osôb

Prístup k informáciam

Máte kedykoľvek právo na prístup k osobným údajom uloženým ku Vašej osobe alebo k Vašemu pseudonymu, i vo vzťahu na ich pôvod, príjemcov, ktorým sú údaje poskytované a na  účel spracovania osobných údajov. Ohľadom týchto informácií, ako aj ohľadom ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára v časti kontakty.
Uvodna-stranka/tabid-4017/tabid-4080.aspx

Oprava osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Vymazanie osobných údajov

Vymazanie uložených osobných údajov nastane vo chvíli, keď odvoláte Váš súhlas s ich uložením, budete proti spracovaniu osobných údajov, uchovávanie údajov už nebude potrebné pre plnenie účelu, za ktorým bolo uloženie údajov sledované alebo nebude uchovávanie údajov na základe zákonných ustanovení prípustné.

Obmedzenie spracúvania osobných údajov

Ak namietate správnosť uložených osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby alebo potrebujete osobné údaje pre uplatnenie právnych nárokov  a my ich už zároveň nepotrebujeme,   môžete požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov.

Okrem toho môžete spracovanie obmedziť na obdobie podania námietky proti spracovaniu až po rozhodnutie o schválení.   

Pokiaľ dôjde k obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov nebudú tieto ďalej spracúvávané.
Obmedzením spracovávania Vašich osobných údajov už nebudú tieto ďalej spracovávané. 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu či už z našej strany alebo zo strany tretej osoby alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, máte právo kedykoľvek položiť námietku proti spracúvaniu z dôvodov, ktoré vychádzajú z Vašej konkrétnej situácie.   
V prípade námietky nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Právo na námietku platí rovnakým spôsobom pre účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Námietka proti reklamným mailom

Týmto podávame námietku proti používaniu kontaktných údajov, ktoré boli zverejnené v rámci povinnosti prevádzkovateľa, na zasielanie reklamy a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne povolené. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom SPAM e-mailov

Prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo tieto osobné údaje preniesť ďalšej organizácií, ak je to technicky možné.  

8 Odvolanie

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať písomnou formou.

9 Dozorný orgán

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť o výkon práv nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov  podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

10 Poskytnutie a neposkytnutie osobných údajov

V princípe môžete našu webovú stránku navštíviť bez toho, aby ste museli uvádzať Vaše osobné údaje. V tejto súvislosti si neukladáme žiadne osobné údaje. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade nebudete môcť využívať v plnom rozsahu všetky funkcie našej webovej stránky. Aby sme našu ponuku vylepšili, vyhodnocujeme len štatistické údaje, z ktorých nie je možné vyvodiť spätnú väzbu na Vašu osobu.

11 Automatizované rozhodovanie

V rámci našich webových stránok nepoužívame procesy pre automatizované rozhodovanie.

12 Zmena účelu pri spracovaní osobných údajov

Akonáhle by sme mali v úmysle spracovávať osobné údaje za iným účelom, než pre ktorý boli osobné údaje získané, budeme Vás pred ich ďalším spracúvaním o tomto zmenenom zámere informovať. 

13 Zmena prehlásenia o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše bezpečnostné opatrenia a opatrenia pre ochranu údajov, ak to bude potrebné na základe právneho a/alebo technického vývoja. V týchto prípadoch adekvátne upravíme naše informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov. Sledujte preto prosím naše prehlásenie o ochrane údajov v aktuálne platnom znení.   

14 Otázky, podnety a sťažnosti

Naša spoločnosť Vám kedykoľvek zodpovie na Vaše otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov. 
V prípade akýchkoľvek dotazov sa na nás obráťte formou kontaktného formulára

10.209.131.18