Kotviaca skrutka RG M

fischer kotviaci svporník so špicom

Kotevný svorník fischer RG M je systémový prvok, ktorý sa kombinuje s rôznymi injektážnymi maltami (FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS VL, FIS P a FIS GREEN) alebo chemickými ampulami (RSB a RM II). Vyrábajú sa v priemeroch od M8 do M30 v rôznych dĺžkach a materiálových variantoch, a tak si môžete vybrať ten pravý výrobok pre akúkoľvek aplikáciu. RG M je vhodná pre kotvenie napr. oceľových konštrukcií, zábradlí, inzertných tabúľ a veľa ďalších a to v interiéri a exteriéri. V kombinácií s chemickou ampulou sa RG M osadzuje pomocou prípravku a vŕtacieho kladiva s rotáciou a príklepom. Pri osadzovaní dôjde k rozbitiu ampule a vďaka skosenému koncu svorníka sa dokonale premieša vytvrdzovadlo s živicou, čím sa naštartuje rýchla chemická reakcia vytvrdzovania. Sklenený obal sa rozomelie a stane sa z neho plnivo. Pre správny návrh a dokonalú montáž je nutné dodržať podmienky uvedené v schválení príslušné injektážnej malty alebo chemickej ampule.

Popis produktu

Výhody
 • Široká ponuka priemerov, dĺžok a materiálového prevedenia umožňuje vybrať tú pravú verziu pre množstvo aplikácií.
 • Rôzne pevnostné triedy a odolnosť proti korózií materiálu RG M zaručujú vysokú úroveň bezpečnosti aj pri náročných aplikáciách.
 • Správny návrh a dokonalá montáž predpokladajú dodržanie podmienok schválenia príslušného kotevného systému.

Dostupné varianty produktu

Aplikácie a povolenia

Aplikácia
 • Kotvenie s chemickou ampulou RSB a RSB mini
 • Kotvenie s chemickou ampulou RM II
 • Kotvenie s chemickými injektážnymi maltami FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS VL, FIS P a FIS GREEN
Stavebné materiály
 • V kombinácií s fischer chemickými ampulami schválenými alebo vhodnými do trhlinového a netrhlinového betónu.
 • S rôznymi chemickými injektážnymi maltami je vhodný takmer do všetkých stavebných materiálov
* Podrobné informácie o stavebných materiáloch nájdete v certifikáte.

Povolenie

 • DoP No. 0007
 • DoP No. 0072
 • DoP No. 0094 - EN
 • DoP No. 0756-CPD-0300
 • DoP No. 0756-CPD-0301
 • DoP No. 0756-CPD-0490
Podrobnosti nájdete v príslušných dokladoch

Pokyny pre montáž

Princíp funkcie / montáž
 • Vďaka skoseniu na jednom konci a šesťhranu na druhom je RG M vhodný na montáž s chemickými ampulami.
 • Kotevný svorník RG M sa osadzuje pomocou vŕtacieho kladiva a montážneho prípravku s rotáciou a príklepom.
 • Pri montáži rozbije skosený koniec svorníka sklenenú ampulu, premieša živicu a vytvrdzovadlo a spustí chemickú reakciu vytvrdzovania.
 • Kotevný svorník je možné tiež kombinovať s chemickými injektážnymi maltami. V tom prípade sa ručne a s ľahkou rotáciou zatlačí do otvoru vyplneného chemickou maltou, pokiaľ nedosiahne dno.

Dokumenty na prevzatie

Schválenie

Titul Typ Vytvorené Platný do
POV - Prehlásenie o vlastnostiach (PDF, 2 MB) DoP No. 0007 5.2.2015
POV - Prehlásenie o vlastnostiach (PDF, 5 MB) DoP No. 0072 24.6.2016
POV - Prehlásenie o vlastnostiach (PDF, 6 MB) DoP No. 0094 - EN 20.2.2017
POV - Prehlásenie o vlastnostiach (PDF, 1 MB) DoP No. 0756-CPD-0300 14.5.2013
POV - Prehlásenie o vlastnostiach (PDF, 1 MB) DoP No. 0756-CPD-0301 17.6.2013
POV - Prehlásenie o vlastnostiach (PDF, 1 MB) DoP No. 0756-CPD-0490 17.6.2013

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8