Pištole pre nenamáhavé vytláčanie fischer kartuší s chemickými injektážnymi maltami.

Vytláčacia pištoľ

sc10-cd-2