FiXperience
Softvér pre návrh kotiev a upevňovacích systémov.
FiXperience

Návrhový softvér FiXperience predstavuje jednoduchú a spoľahlivú podporu pri príprave a realizácii projektu či ste už statik, projektant alebo remeselník. S pomocou FiXperience  si naplánujete detail upevnenia s dostatočným predstihom tak bol hospodárny a zároveň bezpečný.


Zaregistrujte sa teraz


Môžete si vybrať

Online

Balík FiXperience Online obsahuje modul C-FIX, v ktorom je možné prevádzať návrh kotiev v kombinácii s lineárnym pružinovým modelom a MKP. Ďalej balík obsahuje modul CHANNEL-FIX pre návrh prefabrikovaného kotvenia a CAD databázu. Postupne bude dopĺňaný o ďalšie návrhové moduly. 

Ďalšie informácie o FiXperience Online


Offline

Osvedčený balík FiXperience Offline obsahuje aplikácie ako C-FIX, REBAR-FIX, RAIL-FIX a ďalšie pre širokú škálu aplikácií.

Ďalšie informácie o FiXperience Offline

cd-558b44897d-xz2c8