FiXperience
Softvér pre návrh kotiev a upevňovacích systémov.
FiXperience

Návrhový softvér FiXperience predstavuje jednoduchú a spoľahlivú podporu pri príprave a realizácii projektu či ste už statik, projektant alebo remeselník. S pomocou FiXperience  si naplánujete detail upevnenia s dostatočným predstihom tak bol hospodárny a zároveň bezpečný.


Zaregistrujte sa teraz


Výhody modulárneho softvéru FiXperience

Výkon:
FiXperience  vyniká medzi podobnými programami v niekoľkých smeroch. Ovládanie je jednoduché a intuitívne a využitie samotnej kapacity kotiev je zobrazované v reálnom čase v stavovom riedku
Úspora času a jednoduché použitie:
Vďaka jednoduchému používaniu a širokej škále možností softvéru možno veľmi rýchlo dosiahnuť požadovaný optimálny výsledok návrhu. Plánovač tak ušetrí veľa času a peňazí.
Spoľahlivosť a dôslednosť:
Od začiatku 90. rokov minulého storočia je spoločnosť fischer lídrom na trhu softvérových balíkov v oblasti upevňovania. Softvér bol od začiatku testovaný internými a externými odborníkmi.
Pokyny a normy:
Návrh podľa aktuálnych platných noriem
Transparentnosť a komplexnosť:
Používateľ dostane dobre štruktúrovaný, zrozumiteľný, a teda dôveryhodný protokol o návrhu
Bezpečnosť:
Veľký počet aplikácií, ktoré sú navrhnuté pomocou FiXperience, sa považuje za bezpečné. Softvér zohľadňuje všetky údaje dôležité z hľadiska bezpečnosti - nielen konštrukciu, ale aj všetky geometrické podmienky.

Môžete si vybrať

Online

Balík FiXperience Online obsahuje modul C-FIX, v ktorom je možné prevádzať návrh kotiev v kombinácii s lineárnym pružinovým modelom a MKP. Ďalej balík obsahuje modul CHANNEL-FIX pre návrh prefabrikovaného kotvenia a CAD databázu. Postupne bude dopĺňaný o ďalšie návrhové moduly. 

Ďalšie informácie o FiXperience Online


Offline

Osvedčený balík FiXperience Offline obsahuje aplikácie ako C-FIX, REBAR-FIX, RAIL-FIX a ďalšie pre širokú škálu aplikácií.

Ďalšie informácie o FiXperience Offline

cd-84f54cbff4-5ghrk