FiXperience Online
Online balík
FiXperience Online

Na akomkoľvek počítači s prístupom na internet sa môžete prihlásiť do programu FiXperience online pomocou hesla a navrhnúť upevnenie do betónu pomocou lepených a mechanických kotiev v zmysle normy EN 1992-4 a v zmysle normy EOTA TR 054 návrh upevnenia do muriva pomocou lepených kotiev. Návrh kotvenia do betónu prebieha buď za predpokladu tuhej kotevnej platne, ktoré zaručuje lineárne rozoženie síl alebo s ohľadom na reálne podmienky tuhosti s použitím tzv. pružinového modelu. 

Registrácia


Výhody C-FIX Online

Návrh na obdobie 100 rokov:
V systéme C-FIX online je možné navrhnúť kotvy s očakávanou životnosťou 100 rokov - v súlade s certifikátom.
116 typov tehál a tvárnic:
Pri navrhovaní kotiev do murovaných konštrukcií
2 možnosti:
Exportovať výsledky do viacnásobného návrhu
34 typov profilov:
v rôznych rozmeroch
Stále aktuálne údaje:
Pracujete v prostredí, ktoré zohľadňuje súčasné metódy navrhovania.
Bezpečný:
Vďaka automatickému ukladaniu nestratíte svoju prácu.
Nezávislý:
Na prácu v systéme C-FIX online môžete použiť akýkoľvek počítač pripojený k internetu.

Pružinový model v C-FIX online

Lineárny pružinový model kombinovaný s metódou konečných prvkov umožňuje pri skupinovom kotvení určiť reálne zaťaženie jednotlivých kotiev. To umožňuje porovnať sily v kotvách pri uvažovaní ich lineárneho rozloženia so skutočnými silami.

Výpočty sa vykonávajú na pozadí na našich serveroch pomocou osvedčeného softvéru RFEM® od spoločnosti Dlubal®. Modelovanie a overovanie sa vykonáva ako zvyčajne v systéme C-FIX Online.

 

Pre kontrolu a splnenie požiadaviek (predpoklad pevnej základnej dosky) je možné kotvenie optimalizovať pomocou nasledujúcich parametrov:

 
  • Zväčšenie hrúbky kotevnej dosky
  • Výber profilu s vyšším prierezom
  • Umiestnenie dodatočnej výstuže
  • Optimalizácia rozloženia zaťaženia výberom iného typu kotvy
  • Zmena vzdialenosti medzi jednotlivými prvkami

Prejsť na C-FIX online

Váš čas je nenahraditeľný

Metóda konečných prvkov umožňuje navrhnúť dostatočne tuhú kotevnú dosku. Už nemusíte preskakovať z jedného programu do druhého a donekonečna opravovať rozmery kotevnej dosky, čo je skutočná úspora času!

Výhody výpočtového programu MKP: ​

Návrhový program vypočíta skutočné reakcie v kotvách
Jednoduchá optimalizácia kotvenia
Pri návrhu je možné zadať a zohľadniť viacero zaťažovacích stavov
Výpočet zohľadňuje spolupôsobenie profilu s výstuhami
Návrh MKP je možné použiť na overenie existujúceho kotvenia
Možnosť overenia tuhosti kotevnej platne
Realistické zobrazenie deformácií
Modul pre výpočet dostatočne tuhej kotevnej platne je založený na skutočný reakciách v kotvách

Zobrazenie

Štandardné zobrazenieZobrazenie deformácie

Zobrazenie napätia

Prístup k lineárnemu pružinovému modelu MKP


Návrh kotvy za predpokladu pevnej základovej dosky je bez licencie možný kedykoľvek zadarmo. V bezplatnej verzii sa zaťaženie kotvy vypočíta podľa lineárneho rozdelenia deformácií (analogicky k Bernoulliho hypotéze) a sú splnené požiadavky platných návrhových noriem. Môže sa vyžadovať dodatočná kontrola tuhosti.

Prihlásiť sa do C-FIX Online


sc10-cd-1