FiXperience
Modulárny softvér FiXperience offline
FiXperience

Offline Balík

MORTAR-FIX

Aplikácia pre jednoduché a rýchle stanovenie spotreby chemických kotviacich systémov.

REBAR-FIX

Na navrhovanie dodatočne vlepovaných výstužných spojov do betónu.
 

Ďalšie informácie


INSTALL FIX

Aplikácie pre návrh upevnenia potrubia a potrubných energetických trás.

 

Ďalšie informácie


C-FIX

Dizajn kotvenia fischer, so zameraním na oceľové kotvy chemické malty a injektážne systémy do muriva.

Ďalšie informácie

RAIL-FIX

Modul pre návrh ukotvenia zábradlí a balustrád v interiéri aj exteriéri.

Ďalšie informácie


FACADE-FIX

Na dimenzovanie upevnenia prevetrávaných fasád s drevenou nosnou konštrukciou.

Ďalšie informácie


WOODFIX

Aplikácia na navrhovanie montážnych systémov a konštrukčných prvkov v drevostavbách.

Ďalšie informácie


C-FIX Offline

Na dimenzovanie oceľových a lepených kotiev do betónu, ako aj injektážnych systémov do muriva

Výhody:

 • Ovládanie softvéru je zrozumiteľné a intuitívne.
 • Viacnásobný dizajn ukazuje najekonomickejšie riešenie.
 • K dispozícii sú všetky štandardné európske typy profilov.
 • Výsledky sú kompaktne prezentované v prehľade výsledkov.
 • Sú implementované súčasné konštrukčné štandardy.
 • Príslušná dĺžka kotvy sa vypočíta a zobrazí automaticky.

 

Odkaz na stiahnutie

RAIL-FIX Offline

Riešenie pre návrh ukotvenia balkónových zábradlí, balustrádových koľajníc a tiež schodišťových zábradlí.

 

Výhody:

 • Statické overenie zábradlia je možné aplikovať vrátane zábradlia, stĺpikov a zvarov podľa EN 1993-1. 
 • Účinok zaťaženia zábradlia a od vetra sa určuje a uplatňuje na základe platných predpisov. Výber akcií, ktoré sa majú použiť, sa môže vykonať v preddefinovanej maske výberu alebo určiť automaticky prostredníctvom PSČ.
   

Odkaz na stiahnutie

REBAR-FIX Offline

Na navrhovanie dodatočne vlepovaných výstužných spojov v železobetónových konštrukciách.

 

Výhody:

 • Aplikácia obsahuje overenia požiarnej ochrany podľa európskej normy EN 1992-2.
 • Je možné statické overenia podľa EN 1992-1. 

Odkaz na stiahnutie

INSTALL-FIX Offline

Aplikácia na výpočet inštalačných systémov.

 

Výhody:

 • Až 11 štandardných riešení vrátane konzol, rámov a líšt je možné dočasne uchovávať pre finálny výber závesu. 
 • Návrh zložitejších závesov môže byť alternatívne tvorený pomocou predvoľby vhodného inštalačného systému.
 • Okrem verifikovaného dokumentu, program tiež generuje zoznam častí komponentov potrebných pre vybraný systém po dokončení návrhu, napr. pätné dosky, závitové tyče, lišty, objímky a príslušenstvo.

Odkaz na stiahnutie

WOOD-FIX Offline

Aplikácia na navrhovanie systémov inštalácie so skrutkami fischer, ako je napríklad upevnenie strešnej izolácie, alebo spojov v drevených stavebných konštrukciách.

 

Výhody: 

 • Upevnenie montážnych systémov na krokve je možné pre tri rôzne typy striech.
 • Správna zóna zaťaženia vetrom a snehom je buď automaticky určená poštovým smerovým číslom, alebo môže byť zadaná priamo. 
 • Je možné overiť desať rôznych aplikácií v drevených konštrukciách.  

Odkaz na stiahnutie

FACADE-FIX

Aplikácia pre návrh kotvenia prevetrávaných fasád s drevenou nosnou konštrukciou.

 

Výhody:

 • Je možné si flexibilne vybrať drevenú nosnú konštrukciu.
 • Všetky štandardné fasádne materiály sú k dispozícii ako štandardné hodnoty v databáze. Iný materiál je možné zadať ručne.
 • Účinok zaťaženia vetrom na budovu sa určuje a uplatňuje na základe platných predpisov. Zóna zaťaženia vetrom môže byť zadaná priamo alebo určená automaticky poštovým smerovým číslom.
   

Odkaz na stiahnutie

Požiadavky na stiahnutie a systém FiXperience

Aby sme dosiahli čo najlepší výkon a tým aj maximálny úžitok pre našich zákazníkov, pracujeme vždy s najnovšími a najlepšími systémami v oblasti vývoja softvéru.

Dosiahneme tak vyššiu rýchlosť pri sťahovaní a aktualizáciách a lepší výkon pri používaní našich programov. Okrem toho sme vyvinuli tri spôsoby sťahovania, pričom každý z nich vyhovuje konkrétnej skupine používateľov.

Na stiahnutie

Verzia pre jedného používateľa / inštalácia offline (verzia CD)

Táto verzia obsahuje kompletnú CD verziu, ktorá sa priebežne aktualizuje spolu so softvérom. Takto môžete udržiavať FiXperience aktuálny, aj keď počítač so softvérom nemôže byť pripojený k internetu. Tento typ sťahovania odporúčame pre samostatné počítače, ktoré nemôžu byť pripojené k internetu.

Stiahnite si inštaláciu offline


Sieťový balík MSI pre správcov (sieťová verzia)

Táto verzia je určená pre správcov siete, ktorí ju používajú na zavádzanie softvéru vo svojej sieti alebo na prácu s koncovými servermi.

Stiahnite si sieťový balík MSI

Online inštalátor (verzia pre jedného používateľa)

Táto verzia obsahuje nový FiXperience "Web Installer". Veľkosť súboru na stiahnutie je 14 MB. Počas inštalácie softvér načíta ďalšie požadované komponenty zo servera fischer. Ak sa rozhodnete stiahnuť aj offline modul CAD, veľkosť stiahnutého súboru sa zvýši na približne 540 MB. Ak vám pre prácu postačuje on-line verzia CAD modulu, odporúčame zvoliť túto možnosť. Tento typ sťahovania odporúčame pre samostatné počítače, ktoré môžu byť trvalo pripojené k internetu.

Stiahnite si verziu pre jedného používateľa


Systémové požiadavky

Hlavná pamäť: Min. 2048MB (2GB)
Operačné systémy: Windows® 8, Windows® 10, Windows® 11 (32 oder 64 Bit)
Poznámka: Aktuálne systémové požiadavky sa líšia v závislosti od konfigurácie systému a operačného systému.

cd-558b44897d-6wx6f