Technická podpora pre systém odvetraných fasád

Oddelenie odvetraných fasád fischer Germany úzko spolupracuje so zákazníkmi, pobočkami fischer a partnermi po celom svete. Systém odvetraných fasád fischer ponúka kompatibilné riešenia a systém všetko v jednom pre čím ďalej atraktívnejší segment stavebníctva. Súčasťou je aj široká škála služieb. Špecialisti fischer poskytujú podporu projektantom a realizačným firmám konzultačnými a výpočtovými službami, inštruktážou inštalácie vo všetkých fázach výstavby až po úspešné ukončenie projektu.

Systémový prístup

Technická podpora (výpočet konštrukčného systému, panelov a i.)

Energetická efektívnosť a výpočet U-hodnoty

Zaškolenie na stavbe, servis a podpora

Prefabrikácia

Konfigurátor fasádneho systému/poradca

Databáza BIM a CAD

Podpora pre systémové testovanie / certifikáciu (požiarna, seizmická a i.) a schválenia (ETA alebo lokálne)

Vlastné skúšobné laboratórium

cd-84f54cbff4-7bk7r