Oceľové kotvy

Priemer vŕtania

Materiál

Užitá dĺžka

Certifikačná značka / schválenie

Profi / DIY

Mechanické upevňovacie prvky pre veľké zaťaženie

Oceľové kotvy sú mechanické upevňovacie prvky na prenesenie ťažkého zaťaženia do betónu. Kotvenie do trhlinovej a netrhlinovej zóny betónu, v interiéri a exteriéri, aplikácie v korozívne agresívnom prostredí, seizmicky aktívnych oblastiach a v miestach s rizikom vystavenia účinkom požiaru vyžadujú vysoko kvalitné výrobky, náležite odskúšané a schválené. V sortimente kotiev fischer môžete nájsť rad rôznych riešení pre širokú škálu náročných aplikácií. Všetky výrobky sa vyznačujú ľahkou montážou, ale vysokou spoľahlivosťou, únosností a tým aj maximálnou bezpečnosťou.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8