Svorníková kotva

Priemer vŕtania

Materiál

Užitá dĺžka

Certifikačná značka / schválenie

Profi / DIY

Hospodárne upevnenie spĺňajúce vysoké nároky na únosnosť

Svorníkové kotvy sú hospodárnym riešením upevnenia vysokých zaťažení do netrhlinovej a trhlinovej zóny betónu a v seizmicky aktívnych oblastiach. Ľahká a rýchla montáž šetrí čas - stačí vyvŕtať otvor, zatĺcť kotvu do otvoru a utiahnuť predpísaným uťahovacím momentom. Kužeľ sa vtiahne do rozperného puzdra a to sa zaprie o stenu vyvŕtaného otvoru. Kotvy sa vyrábajú v rôznych materiálových modifikáciách: z galvanicky alebo žiarovo zinkovanej ocele, nerezovej ocele A4 či vysoko antikoróznej ocele. Všetky prenášajú zaťaženie do kotevného podkladu bezpečne pomocou trecieho spoja.

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9