Hospodárne upevnenie spĺňajúce vysoké nároky na únosnosť

Svorníková kotva

cd-558b44897d-xz2c8