Systém pre ploché strechy bez ukotvenia

Záťažový systém Solar-Wind II

Na plochých strechách priemyselných budov, výrobných a skladovacích hál sa na konštrukciu fotovoltickej elektrárne zvyčajne používa systém prefabrikovaných podpier, ktorých sklon sa riadi orientáciou strechy. Zmontované konštrukčné podpery sa potom zabezpečia betónovými závažiami proti účinkom vetra.
cd-84f54cbff4-kdhdg