Kotvenie roxoru

Montáž

Veľkosti závitu

Stavebný materiál

Certifikačná značka / schválenie

Profesionálne vlepované betonárské výstuže

Vlepovanie výstuže predstavuje hospodárne a efektívne riešenie pri vykonávaní spevňovania, renovácií alebo štrukturálnych zmien betónových konštrukcií za účelom zvýšenia ich únosnosti. V našom sortimente nájdete niekoľko certifikovaných systémov pre dodatočne vlepované betonárske výstuže. Za účelom vykonávania montáže v súlade s certifikátom ponúkame rad pomôcok a príslušenstva a aj školenia, bez ktorého sa certifikovaná montáž príslušných výrobkov nezaobíde.

Dostupné varianty produktu

Zobraziť
fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9