Rekonštrukcie / spevňovanie

Systémy pre profesionálne rekonštrukcie, sanácie a spevnenia viacvrstvových stavebných konštrukcií.

Agresívne prostredie v priemyslových aglomeráciách, urbanistických centrách alebo v prímorských oblastiach spôsobujú degradáciu kotiev spájajúcich nosné stavebné konštrukcie a vonkajšie pohľadové vrstvy, napr. moniérky, vrstvy lícového muriva a pod. V našom sortimente nájdete rad systémov určených k renovácií a spevneniu vrstvených obvodových stavebných konštrukcií. Certifikáty systémov garantujú vysokú úroveň bezpečnosti. Kotevné body po renovácií sú neviditeľné, a tak sú systémy vhodné pre aplikáciu v reprezentatívnych priestoroch a na historických objektoch a pamiatkach.

fe80::3c8b:c2b:f52e:7ce5%9