Bezpečné kotvenie fasádnych lešení, špalierov a napínacích lán

Kotvenie lešení a upevňovanie na oká

sc10-cd-1