Kotvenie izolácií

Stavebný materiál

Trieda stavebného materiálu

Priemer vŕtania

Typ montáže

Užitá dĺžka / Hrúbka predmetu

Kotevná hĺbka

Priemer disku

Kotevné prvky na upevnenie izolačných dosiek

Rôznorodosť súčasných stavebných materiálov, hrúbka používaných izolácii, špeciálne aplikácie a požiadavky na požiarnu odolnosť kladú na hmoždinky zvýšené požiadavky. V našom sortimente nájdete hospodárne kotevné prvky, ktoré spĺňajú energetické nároky a zároveň zaistia bezpečné upevnenie izolantu pre veľký počet aplikácií.

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9