Pneumatické vytláčacie pištole pre injektážne chemické malty

Vytláčacia pištoľ (pneumatická)

sc10-cd-2