Technické poradenstvo

fischer poradenstvo. Umožňujú dôkladne plánovať.

Technické poradenstvo
Pondelok – Piatok od 7:30 do 17:00

Technickí poradcovia pre kotvenie

Jednotnosť pre projektantov a stavebných inžinierov

  • Pomáhame projektantom a stavebným inžinierom účinne šetriť čas a peniaze, čo ovplyvňuje všetky fázy výstavby.
  • V ideálnom prípade sa spolupráca začína v predbežnej fáze, napríklad v ekonomickej optimalizácii kotviacich konštrukcií, pri dimenzovaní špeciálnych konštrukcií a pri projektových meraniach.
  • Prostredníctvom Newsletterov a osobného kontaktu priebežne informujeme všetkých zákazníkov projektantov a stavebných inžinierov.
  • Osvedčený softvér fischer FIXPERIENCE je prirodzeným nástrojom v mnohých projektantských spoločnostiach.

fischer špecialista kotvenia

  • Na mieste stavby podporujeme našich zákazníkov. Odporúčame a pomáhame pri riešeniach profesionálneho kotvenia. Ťahové skúšky a skúšky pripevnenia na mieste poskytujú dodatočnú bezpečnosť. Najmä pre náročné stavebné materiály.
  • Pomáhame nielen z hľadiska bezpečnosti: Spolu s našimi zákazníkmi vytvárame riešenia upevnenia na mieste, ktoré sú účinné a hospodárne. Postupy montáže sú optimalizované s prihliadnutím na všeobecný postup.


Odborné riešenie problémov prostredníctvom fischer špecialistov

  • Rovnako tak po telefóne: inžinieri a technici, ktorí sú k dispozícii na odpoveď na otázky, majú dlhoročné praktické skúsenosti a vedia, ako správne posúdiť požiadavky špecifické pre daný problém.
  • Pre našich zákazníkov sme spoľahlivými kontaktnými osobami na telefóne, či už chceme hovoriť o stavebných materiáloch, únosnostiach, návrhoch kotvy, predmetoch kotvenia, schváleniach alebo konštrukcii komponentov pripojenia.
  • Naši špecialisti s potešením a kvalifikovane odpovedajú na otázky remeselníkov.
  • Veľké projekty vyžadujú špeciálne upevňovacie know-how. Po vzájomnej dohode podmienok vie byť jeden z expertov fischer pevnou súčasťou manažérskeho tímu pre stavbu v otázkach kotvenia.
cd-84f54cbff4-krrdm