Váš hľadaný výraz

Právna záruka

fischer SK s.r.o. Vám ďakuje za návštevu týchto internetových stránok a za Váš záujem o naše výrobky. Všetky Vami zadané osobné údaje budú použité výhradne pre potreby vybavenia Vašej žiadosti. Na základe tohto Vám budú posielané požadované informácie o výrobkoch a bude Vám poskytnutý patričný servis. Firma fischer SK s.r.o. si neponecháva žiadne údaje, ktoré mu užívatelia sami dobrovoľne neposkytnú.

© Copyright

Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom. Texty, obrázky, grafika, zvuky, animácie a videá ako aj usporiadanie internetových stránok, sú chránené proti kopírovaniu a inému komerčnému zneužitiu.

Vylúčenie zodpovednosti

Tieto internetové stránky boli starostlivo naprogramované. Avšak nenesieme zodpovednosť za prípadne škody vzniknuté na základe priamej či nepriamej súvislosti s použitím internetových stránok.

Odkazy na iné internetové stránky

Internetové stránky fischer SK s.r.o. obsahujú odkazy na iné internetové stránky a internetové adresy. Nezodpovedáme za súkromnú činnosť a obsah ostatných internetových stránok!

fischer SK s.r.o.
Nová Rožňavská 134 A
831 04  Bratislava

IČ: 36810649
Tel: +421 2 4920 6046
e-mail: info@fischerwerke.sk

Konateľ:

Ing. Dušan Serdahely
Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 47150/B

sc93-delivery-2