Neexpanzívne upevnenie pre montáž rámov okien a dverí

Upevňovanie okenných rámov

sc10-cd-1