Rámová hmoždinka SXRL

Priemer vŕtania

Geometria skrutky

Uťahovanie

Materiál skrutky

Užitá dĺžka / Hrúbka predmetu

Schválení / Osvedčenie

Profi / DIY

Všestranná hmoždinka s variabilnou kotevnou hĺbkou

Rámová hmoždinka fischer SXRL je najvšestrannejším výrobkom v našom sortimente. Vynikajúce výťažné sily vo všetkých bežných stavebných materiáloch, 3 certifikované kotevné hĺbky, dostupné priemery 8, 10 a 14 mm a úžitková dĺžka až 360mm robia z SXRL ideálny kotevný prvok pre celý rad rôznych aplikácií. V súlade s certifikátom je možné SXRL použiť k viacnásobnému upevneniu nenosných systémov do betónu, muriva a pórobetónu. SXRL 10 je certifikovaná pre samostatné upevnenie do betónu a SXRL 14 je vhodná k dištančnému upevneniu odvetraných fasád. SXRL sa dodáva v predmontovanom stave so skrutkami rôzneho typu v rôznom materiálovom prevedení. 2 rozperné elementy sa v pórobetóne a v plných stavebných materiáloch spoja v jednu dlhú rozpernú zónu. Pri kotvení do dierovaného muriva sa pevne zachytí za najsilnejšú obvodovú prepážku a do vnútornej štruktúry tehly vnesie zostatkové napätie šetrne a rovnomerne po celej svojej dĺžke.

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9