Úchyty panelov sú spojovacím článkom medzi fotovoltickými panelmi a nosníkmi Solar Systems

Úchyty fotovoltaických panelov

Zo širokej ponuky úchytov si vyberte tie, ktoré zodpovedajú výške používaného fotovoltického panelu. Dodávajú sa samostatne alebo vopred zmontované s upevňovacou maticou FCN a dostatočne dlhou imbusovou skrutkou. Predmontované upevňovacie prvky výrazne uľahčujú a urýchľujú prácu. Materiál (hliník) zaručuje dlhú životnosť a odolnosť proti korózii.
cd-84f54cbff4-8tlhm