Kotvenie v izolačnom materiáli

Dĺžka kotvy

Stavebný materiál

Profi / DIY

Priama fixácia v izolácii bez tepelných mostov

Často sa musia ľahké predmety, ako sú poštové schránky, lampy a detektory pohybu, namontovať až po aplikácií vonkajšieho tepelnoizolačného kompozitného systému (ETICS). Firma fischer vyvinula skutočne praktické a nákladovo efektívne riešenie na priame upevnenie týchto predmetov do izolačných materiálov. To znamená, že počas následného fixačného procesu nevznikajú žiadne tepelné mosty.

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9