FireStop

Systémy pasívnej požiarnej ochrany


Protipožiarny akustický tmel FiAM

Protipožiarny akustický tmel FiAM

Pružný ohňovzdorný zvukovo tesniaci tmel
2 Zobraziť varianty
Protipožiarny silikón FFRS

Protipožiarny silikón FFRS

Elastický tesniaci tmel s požiarnou odolnosťou
1 Zobraziť varianty
Protipožiarny elastický náter FFB-ES

Protipožiarny elastický náter FFB-ES

Elastomerický protipožiarny tmel pre uzavretie stavebných škár
2 Zobraziť varianty
Protipožiarny grafitový tmel FiGM

Protipožiarny grafitový tmel FiGM

Vysoko odolný expanzný grafitový protipožiarny tmel
1 Zobraziť varianty
Systém penových prestupov PLUS

Systém penových prestupov PLUS

Protipožiarna pena a protipožiarny blok pre použitie v systéme alebo samostatne. Aplikácie sú uvedené v ETA certifikáte.
3 Zobraziť varianty
Protipožiarna páska na potrubie FiPW

Protipožiarna páska na potrubie FiPW

Protipožiarny pás pre utesnenie prestupov horľavých potrubných rozvodov
1 Zobraziť varianty
Protipožiarna manžeta FFC

Protipožiarna manžeta FFC

Protipožiarny manžeta pre široký rad aplikácií, keď horľavé potrubie prestupuje protipožiarnymi stenami a stropmi.
10 Zobraziť varianty
Protipožiarne expanzné vankúše FiP

Protipožiarne expanzné vankúše FiP

Dočasné a trvalé riešenie prestupov vo zvislom a aj vodorovnom smere
3 Zobraziť varianty
Protipožiarne dosky s náterom FCPS

Protipožiarne dosky s náterom FCPS

Protipožiarny panelový systém s náterom pre viacnásobné servisné prestupy rozvodov
2 Zobraziť varianty
Protipožiarna malta FFSC

Protipožiarna malta FFSC

Trvalá protipožiarna bariéra pre prestupy vo vodorovnom ale aj zvislom smere
1 Zobraziť varianty
Protipožiarna pena

Protipožiarna pena

Jednozložková výplňová pena s požiarnou odolnosťou
2 Zobraziť varianty

FireStop

Systémy pasívnej požiarnej ochrany

Pri projektovaní novostavieb a rekonštrukcií starších budov je nutné zahrnúť do návrhu protipožiarnu ochranu. Aby sme uľahčili prácu zodpovedných projektantov, vyvinuli sme sortiment výrobkov, ktoré slúžia pasívnej požiarnej ochranne - zabránenie alebo spomalenie šírenia ohňa, dymu a jedovatých splodín. Veľkou mierou prispievajú k ochrane zdravia a života užívateľov stavby a ochrane majetku.

sc93-delivery-1