FireStop

Systémy pasívnej požiarnej ochrany

Pri projektovaní novostavieb a rekonštrukcií starších budov je nutné zahrnúť do návrhu protipožiarnu ochranu. Aby sme uľahčili prácu zodpovedných projektantov, vyvinuli sme sortiment výrobkov, ktoré slúžia pasívnej požiarnej ochranne - zabránenie alebo spomalenie šírenia ohňa, dymu a jedovatých splodín. Veľkou mierou prispievajú k ochrane zdravia a života užívateľov stavby a ochrane majetku.

Dostupné varianty produktu

Zobraziť
fe80::3c8b:c2b:f52e:7ce5%9