FIS V Plus
Výkonná univerzálna malta pre kotvenie v betóne a murive.
FIS V Plus

Bezpečnosť, ktorá vydrží celé generácie

S novou maltou FIS V Plus, predstavuje spoločnosť fischer prvú univerzálne použiteľnú injektážnu maltu s posúdenou životnosťou v betóne (ETA) 100 rokov. Okrem trvanlivosti sa pevnosť spojov v betóne zvyšuje s novou generáciou univerzálnych mált fischer o 45 percent, čím sa zaisťuje maximálna bezpečnosť po celé storočie.
Či už ide o oceľové konštrukcie, dodatočne vlepované betonárske výstuže, upevnenie fischer stenovej spony, sanáciu obvodových plášťov alebo pre distančnú montáž bez tepelných mostov - s univerzálnou maltou FIS V Plus môžu používatelia pomocou jedného produktu, kotviť množstvo rôznych aplikácií.

Výber produktov FIS V Plus

Vlastnosti produktu

Bezpečnosť, ktorá vydrží celé generácie

S novou maltou FIS V Plus, predstavuje spoločnosť fischer prvú univerzálne použiteľnú injektážnu maltu s posúdenou životnosťou v betóne (ETA) 100 rokov. Okrem trvanlivosti sa pevnosť spojov v betóne zvyšuje s novou generáciou univerzálnych mált fischer o 45 percent, čím sa zaisťuje maximálna bezpečnosť po celé storočie.
Či už ide o oceľové konštrukcie, dodatočne vlepované betonárske výstuže, upevnenie fischer stenovej spony, sanáciu obvodových plášťov alebo pre distančnú montáž bez tepelných mostov - s univerzálnou maltou FIS V Plus môžu používatelia pomocou jedného produktu, kotviť množstvo rôznych aplikácií.
Kompletnú produktovú štruktúru dopĺňajú produkty FIS VS Plus Low Speed a FIS VW Plus High Speed. Variant FIS VS Plus Low Speed má predĺženú dobu spracovania, preto je vhodný pri montáži počas vysokých teplôt alebo pri injektáži do hlbokých otvorov. Oproti tomu FIS VW Plus High Speed so zrýchlenou dobou vytvrdzovania je skvelý pre montáž pri nízkych teplotách aj pod bodom mrazu.


Schválenie za nepriaznivých poveternostných podmienok

Schválené použitie FIS V Plus vo vodou zaplavených otvoroch umožňuje širokú škálu použitia aj v tých najnáročnejších podmienkach.


Optimalizácia receptúry v maltovej zmesi

Výsledkom optimalizácie receptúry FIS V Plus má výrazne lepšie hodnoty zaťaženia v trhlinovom a netrhlinovom betóne.

Najrozsiahlejšie schválenia pre kotvenie do muriva

ETA pre FIS V Plus v súčasnosti obsahuje najviac schválení pre kotvenie do muriva na trhu. Vďaka tomu je univerzálna malta najspoľahlivejším riešením pre takmer každú aplikáciu.


Rozmanitosť schválených stavebných materiálov

Zvisle dierované tehly a dierované vápennopieskové tehly

Pórobetón

Plné tehly a plné vápennopieskové tehly

Trhlinový a netrhlinový betón

Aplikácia

Dodatočne vlepované betonárske výstuže

Mostové zábradlia

Montované skeletové systémy

Únikové rebríky

Oceľové konštrukcie

Systém FWS II pre sanáciu obvodových plášťov

Veľký rozsah príslušenstva

Veľkú flexibilitu systému FIS V Plus zvyšuje veľký rozsah príslušenstva a umožňuje tak široké spektrum aplikácií.

 

Teplota v kotvenom podklade

Maximálna doba spracovania

Minimálna doba vytvrdzovania

 

FIS V Plus

FIS VW Plus High Speed

FIS VS Plus Low Speed

FIS V Plus

FIS VW Plus High Speed

FIS VS Plus Low Speed

-10 - -5 °C

-

-

-

-

12 h

 

>-5 – 0 °C

 

5 min.

-

24 h

3 h

 

>0 – +5 °C

13 min.

5 min.

-

3 h

3 h

6 h

>+5 – +10 °C

9 min.

3 min.

20 min.

90 min.

50 min.

3 h

>+10 – +20 °C

5 min

1 min.

10 min.

60 min.

30 min.

2 h

>+20 – +30 °C

4 min.

-

6 min.

45 min.

-

60 min.

>+30 – +40 °C

2 min.

 

4 min.

35 min.

 

30 min.


cd-558b44897d-6wx6f