Kontaktná osoba z akadémie fischer

Ivan Lichý 

Technický poradca kotvenia
fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8