WOOD-FIX

Na rýchly výpočet aplikácií so skrutkami fischer Power-Fast a Power Full, ako je napríklad upevnenie strešnej izolácie, alebo spojov v drevených stavebných konštrukciách.

Návrh sa vykonáva v súlade s európskym technickým osvedčením (ETA) na základe Eurokódu 1 a 5 s príslušnými národnými normami. Modul sa používa na dimenzovanie upevnenia strešných izolačných systémov pomocou skrutiek fischer pre rôzne tvary strechy a pri použití izolačných materiálov odolných voči tlaku.

Správna zóna zaťaženia vetrom a snehom je buď automaticky určená poštovým smerovým číslom, alebo môže byť zadaná priamo.

Ďalšie moduly: ako hlavné a vedľajšie nosníky, vystuženie falošných okrajov / nosníkov, šmykové zosilnenie, všeobecné spojenia (drevo-drevo / oceľové platne), rekonštrukcia pätiek, ako aj šmykové spojenie, konštrukčné spojenia so skrutkou fischer Power Full s celým závitom.

S novým modulom je možné bezpečne navrhnúť všeobecné skrutkové upevnenia pomocou skrutiek fischer Power Fast a fischer Power Full.

Choď na prevzatie a systémové požiadavky

Váš technický poradca

Ivan LICHÝ - Technický poradca kotvenia
Zastihnete nás v čase
Pondelok – Piatok od 7:30 do 17:00
*  Cena za pevnú sieť, poplatky za mobilné siete sa môžu líšiť podľa vášho operátora
sc93-delivery-1