REBAR-FIX

Na navrhovanie dodatočne vlepovaných výstužných spojov do betónu.

Multifunkčný výber programu fischer Rebar-fix umožňuje návrh dodatočne vlepovanej výstuže ako konečného ukotvenia alebo vzájomne sa prekrývajúcich spojov.

Choď na prevzatie a systémové požiadavky

Váš technický poradca

Ivan LICHÝ - Technický poradca kotvenia
Zastihnete nás v čase
Pondelok – Piatok od 7:30 do 17:00
*  Cena za pevnú sieť, poplatky za mobilné siete sa môžu líšiť podľa vášho operátora
fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8