RAIL-FIX

RAIL-FIX je riešenie pre návrh ukotvenia balkónových zábradlí, balustrádových koľajníc a tiež schodišťových zábradlí v interiéri a exteriéri. Tento softvér má veľa predefinovaných spôsobov ukotvenia a viacero tvarovo rozdielnych kotevných platní.

Štruktúrovaná vstupná príručka zaručuje rýchle a bezchybné zadanie. Zadania sú okamžite viditeľné v grafe, pričom sa zobrazujú iba príslušné vstupné údaje. Toto uľahčuje prehľad a tým zabraňuje nesprávnym zadávaniam.
Účinok zaťaženia zábradlia a od vetra sa určuje a uplatňuje na základe platných predpisov. Výber akcií, ktoré sa majú použiť, sa môže vykonať v preddefinovanej maske výberu alebo sa zadáva individuálne.

Verifikovateľný dokument s požadovanými podrobnosťami dokončuje program.

Choď na prevzatie a systémové požiadavky

Váš technický poradca

Ivan LICHÝ - Technický poradca kotvenia
Zastihnete nás v čase
Pondelok – Piatok od 7:30 do 17:00
*  Cena za pevnú sieť, poplatky za mobilné siete sa môžu líšiť podľa vášho operátora
sc93-delivery-2