MORTAR-FIX

Použitie modulu MORTAR-FIX umožňuje rýchle a správne určenie množstva chemickej malty pre všetky inštalácie.

To vám umožňuje presný výpočet spotreby vzhľadom na daný projekt. S kotvovou kotvou FHB II, systémom Powerbond FPB a systémom Superbond FSB  vám firma fischer vždy ponúka schválenú chemickú kotvu pre ukotvenie v popraskanom betóne.

Choď na prevzatie a systémové požiadavky

Váš technický poradca

Ivan LICHÝ - Technický poradca kotvenia
Zastihnete nás v čase
Pondelok – Piatok od 7:30 do 17:00
*  Cena za pevnú sieť, poplatky za mobilné siete sa môžu líšiť podľa vášho operátora
fe80::3481:1d88:f52e:7cbe%5