FACADE-FIX

FACADE-FIX je riešenie pre rýchly a bezproblémový návrh kotvenia prevetrávaných fasád s drevenou nosnou konštrukciou. Flexibilný a variabilný výber nosnej konštrukcie ponúka maximálnu voľnosť pre užívateľa.

Je možné si vybrať medzi viacerými preddefinovanými fasádnymi materiálmi. Okrem toho je možné zadávať vlastné materiály so špecifikáciou hmotnosti. Široká škála rámových hmoždiniek spĺňa všetky požiadavky a ponúka širokú škálu využitia na trhu.
Účinok zaťaženia vetrom na budovu sa určuje a uplatňuje na základe platných predpisov. Zóna zaťaženia vetrom môže byť zadaná priamo alebo určená automaticky poštovým smerovým číslom.

Pri hromadnom výpočte môže používateľ zobraziť všetky produkty vhodné pre daný objekt vrátane navrhovaného počtu kotviacich bodov.
Výsledkom je verifikovaný dokument so všetkými potrebnými informáciami.

Choď na prevzatie a systémové požiadavky

Váš technický poradca

Ivan LICHÝ - Technický poradca kotvenia
Zastihnete nás v čase
Pondelok – Piatok od 7:30 do 17:00
*  Cena za pevnú sieť, poplatky za mobilné siete sa môžu líšiť podľa vášho operátora
sc93-delivery-1