C-FIX

Program merania kotvy pre oceľové a kompozitné kotvy v betóne

Pre návrh upevnenia v súlade s európskym technickým posúdením [ETA] a inžinierskym riešením (ENSO) pre upevnenia a aplikácie vystavené statickým a kvázi statickým zaťaženiam . Prostredníctvom inžinierskeho riešenia (ENSO), je možné pokryť takmer všetky požiadavky a návrhy, ktoré sú požadované v rámci celého sveta.

Vďaka tejto službe máte tú výhodu, že vždy budete môžete vytvoriť správny návrh v danej krajine. S viac ako 30 dcérskymi spoločnosťami vám spoločnosť fischer môže ponúknuť aj 100% technickú podporu po celom svete. Hromadný návrh kotiev umožňuje jednoduchšiu voľbu kotvy.

A FE?- Základný návrh hrúbky kotevnej platne je teraz tiež možný s pôužitím  - vlastne definovaných materiálov a ich pevnosťou.  Prostredníctvom inžinierskeho riešenia (ENSO), je možné zadávať veľké množstvo geometrií kotevných platní a usporiadania kotiev.

Choď na prevzatie a systémové požiadavky


Teraz aj pre merania v murive

Nová verzia C-FIX s optimalizovaným časom spustenia umožňuje návrh upevnenia v murive podľa špecifikácií ETAG. Z toho to dôvodu je variabilita kotevnej platne možná, ale počet kotviacich prvkov zostáva obmedzený na 1, 2 alebo 4 podľa špecifikácií ETAG 029. Pre murivo z tehál malého formátu je k dispozícii ďalšia možnosť návrhu a to návrh v rámci skupiny kotiev. Takto je možné navrhnúť a overiť väčšie kotevné hĺbky až do 200 mm.

Pri návrhu kotiev do muriva sa používa podobné užívateľské rozhranie ako pri návrhu kotiev do betónu. To uľahčuje rýchle spustenie a prevádzku. Všetky možnosti pre vkladanie, ktoré nie sú pre zvolený materiál schválené, sa automaticky deaktivujú. Pre daný typ murovacieho materiálu sú k dispozícii všetky vhodné kombinácie kotevných tyčí a kotevných sitiek. Nesprávne zdanie preto nie je možné. Pri zmene návrhu medzi betónom a murivom sa prenesú všetky relevantné údaje. To zjednodušuje zadávanie a zabraňuje chybám.

Najdôležitejšie informácie možno zadávať priamo do grafiky, v niektorých prípadoch je potrebné zadať dodatočné informácie.
Bez ohľadu na to, kde vykonáte zmeny, je zaručené automatické zosúladenie všetkých možnosti pre zadanie. Neplatné kombinácie sa ihneď zobrazia formou správy, navyše výpočet v reálnom čase vám zabezpečí každú zmenu vhodného výsledku. Informácie o príliš malých alebo veľkých osových či okrajových vzdialenostiach sa zobrazujú v stavovom riadku a môžete ich ihneď opraviť. Vďaka jednoduchému menu je možne zvoliť hrúbku a orientáciu murovacích škár podľa príslušnej ETAG smernice.

Výsledok návrhu môže byť uložený ako zmysluplný a overiteľný dokument so všetkými relevantnými údajmi o návrhu a použitom produkte.

Váš technický poradca

Ivan LICHÝ - Technický poradca kotvenia
Zastihnete nás v čase
Pondelok – Piatok od 7:30 do 17:00
*  Cena za pevnú sieť, poplatky za mobilné siete sa môžu líšiť podľa vášho operátora
sc93-delivery-1