Zmena označovania produktov

Produkty vyrábané z nerezovej ocele.

EU harmonizácia

V zmysle požiadaviek EU a harmonizácie označovania produktov, spoločnosť fischer upravuje a zjednodušuje označovanie produktov vyrábaných z nehrdzavejúcej ocele. Označovanie produktov bude určovať triedu odolnosti voči korózii v zmysle EN 1993-1-4..

Trieda odolnosti voči korózii III

Produkty vyrobené z nerezovej ocele kategórie odolnosti voči korózii III. budú označované značkou R (Resistant - odolné).Produkty tejto kategórie môžu byť bezpečne použité v suchých, vnútorných podmienkach, vo vonkajšom prostredí (vrátane priemyselného a morského prostredia) a trvalo vlhkých priestoroch..

Príklad pre oceľovú kotvu:

Obj. č. 501403 FAZ II 10/10 A4 → Obj. č. 501403 FAZ II 10/10 R

Trieda odolnosti voči korózii V

Produkty vyrobené z nerezovej ocele kategórie odolnosti voči korózii V. budú označované značkou HCR (High Corosion Resistant -Vysoká odolnosť voči korózii). Produkty z nehrdzavejúcej ocele kategórie V, môžu byť bezpečne použité v špecifických agresívnych podmienkach (trvalé / striedavé ponorenie do morskej vody alebo v chloridovej atmosfére vnútorných bazénov alebo v atmosfére s extrémnym chemickým znečistením).

Príklad pre oceľovú kotvu:

Obj. č. 501430 FAZ II 10/10 C → Obj. č. 501430 FAZ II 10/10 HCR

Zhrnutie všetkých informácií v kompaktnej podobe!

Všetky informácie o zmene názvu výrobku sme zhrnuli v kompaktnom letáku vo formáte PDF.

Tu si stiahnete leták

Ktorých produktov sa to týka?

Zmena názvoslovia sa prejaví v kompletnom sortimente produktov fischer pričom prvými produktami sú od Júla 2020 skupiny výrobkov:
oceľové kotvy FAZ II, FBN II, FH II, FZA, kotevné svorníky FIS A a RG M a tiež púzdra s vnútorným metrickým závitom RGM I.
Všetky technické dáta, objednávacie čísla a samotná kvalita produktov ostáva nezmenená.

sc93-delivery-1