Riešenia pre projektantov a statikov

Jednotnosť pre projektantov a stavebných inžinierov

  • Pomáhame projektantom a stavebným inžinierom účinne šetriť čas a peniaze, čo ovplyvňuje všetky fázy výstavby.
  • V ideálnom prípade sa spolupráca začína v predbežnej fáze, napríklad v ekonomickej optimalizácii kotviacich konštrukcií, pri dimenzovaní špeciálnych konštrukcií a pri projektových meraniach.
  • Prostredníctvom Newsletterov a osobného kontaktu priebežne informujeme všetkých zákazníkov projektantov a stavebných inžinierov.
  • Osvedčený softvér fischer FIXPERIENCE je prirodzeným nástrojom v mnohých projektantských spoločnostiach.

Plánovacie pomôcky

Spoľahlivé plánovacie pomôcky ako náš návrhový softvér FIXPERIENCE alebo zložka elektronického plánovania podporujú každodennú prácu pre projektantov a statikov.

Choď na FIXPERIENCE

Skúsenosti s riešením problémov aj v mimoriadne zložitých prípadoch

  • Pomáhame projektantom a statikom účinne šetriť čas a peniaze, čo ovplyvňuje všetky fázy výstavby.
  • V ideálnom prípade sa spolupráca začína v predbežnej fáze, napríklad v ekonomickej optimalizácii kotviacich konštrukcií, pri dimenzovaní špeciálnych konštrukcií a pri projektových meraniach.
  • Osvedčený softvér fischer FIXPERIENCE je prirodzeným nástrojom v mnohých projektantských spoločnostiach.

Váš technický poradca

Ivan LICHÝ - Technický poradca kotvenia
Zastihnete nás v čase
Pondelok – Piatok od 7:30 do 17:00
*  Cena za pevnú sieť, poplatky za mobilné siete sa môžu líšiť podľa vášho operátora
sc93-delivery-1