Riešenia pre - OEM

Priemysel

Konzultácie, produkty a plánovacie služby - všetko z jediného zdroja: to je potvrdenie, že fischer sa stotožňuje so svojimi priemyselnými zákazníkmi. Nezávisle od toho, ak pracujete v automobilovom priemysle, stavebníctve a strojárstve, fasádnom inžinierstve, elektrotechnike a dopravnom inžinierstve alebo v inej oblasti - produkty a služby fischer sú vždy a úplne orientované na požiadavky našich zákazníkov. 

Ku tomu potrebujete skúsený odborný poradenský tím spoločnosti fischer. Samozrejme dostanete plnú podporu. Okrem toho naši špecialisti prídu na danú stavbu, ak je to potrebné. Sme spoľahlivým partnerom, pokiaľ ide o stanovenie stavebných materiálov, meranie únosnosti kotiev vo vašom materiáli, kotevné riešenia, schválenia alebo konštrukcie. V prípade vaši špeciálnych požiadaviek, naši experti vypracujú aj špeciálne riešenia. 

Naša všestranná služba, ako to chápeme v spoločnosti fischer, zahŕňa aj obchodné hľadisko: fischer vám ponúka bezpečné a ekonomické výhodné riešenia.

 • Všestranná podpora vo všetkých fázach projektu
 • Komplexné poradenstvo
 • Vývoj individuálnych špeciálnych riešení
 • Posúdenie hospodárnosti

OEM

Široký sortiment fischer zahŕňa takmer niekoľko tisíc fixačných produktov: ideálny základ pre profesionálnu podporu a dodávku pre našich zákazníkov. Poskytujeme vám jednotlivé produkty alebo celé systémy nezávisle od vášho odvetvia. Podľa požiadaviek projektov vyvíjame špeciálne kotevné riešenia, ktoré sú presne prispôsobené vašim požiadavkám. Ponúkame vám tiež individuálne riešenia balení našich produktov.

Vieme vám nájsť vhodné riešenie pre každú požiadavku kotvenia:

 • Výber z veľkého množstva produktov
 • Bezpečné a ekonomické kotevné riešenia
 • Špeciálne projekty
 • Individuálne balenie - private label

Choď na katalóg produktov on-line

Servis

Od prvého kroku až po posledný: sú služby spoločnosti fischer komplexné. Chceme vám byť v každej fáze vášho projektu nápomocný. Začína to už vo fáze plánovania, kde vám ponúkame náš užívateľsky prívetivý dizajnový softvér FIXPERIENCE. 

Okrem toho máme pre vás odporúčania vo všetkých záležitostiach týkajúcich návrhu a konštrukcie - dokonca aj s odtrhovými skúškami na mieste. Dostávate podrobné odporúčania, navrhované riešenia vždy berú do úvahy ekonomické hľadisko. Okrem toho vám dodáme požadované produkty v správnom čase na požadované miesto. 

Ak sa v projekte neuplatnia bežné montážne riešenia, môžeme vám pomôcť s výrobkami na mieru. 

Môžete sa spoľahnúť na náš kompletný servis.

 • Podpora pri plánovaní a realizácii konštrukcie kotvy
 • Kompetentné riešenia v otázkach bezpečnosti a účinnosti 
 • Poradenstvo a dodávka
 • Odtrhové skúšky
 • Ak je to potrebné, individuálne riešenia so špeciálnymi kotvením

fischer priemysel

Marek Šmátrala

sc93-delivery-2