ETICS

Kotvenie vonkajšej izolácie stien

Čo je to ?

Tepelná izolácia fasád budov je externým zateplením stien, ktorá znižuje únik tepla z budovy smerom von a tým znižuje tepelné straty.

Použitie ETICS systému je súčasťou schvaľovacie procesu a ETA certifikácie, ktorú my ako výrobca fischer našim partnerom poskytujeme.

Výhody fischer na prvý pohľad

  • Full servis od jedného dodávateľa.
  • Nižšie straty energie prostredníctvo obvodových stien budov, vďaka dodatočnému zatepleniu.
  • Podstatné zníženie emisií CO2, pretože je potrebné menej energie.
  • Trvácnejší stavebný materiál, bez prasklín na obvodovom murive.
  • Zdravšia klíma vo vnútri budovy; vyššia povrchová teplota vnútorných stien budovy znižuje tvorbu kondenzátu a tým tvorbu plesní a baktérií.
  • Široká škála izolačných materiálov pre obvodové steny a široká škála farieb.
  • A v neposlednom rade finančná úspora energetických nákladov pre majiteľov budov.

Moderná architektúra ETICS s keramickými alebo prírodnými kameňmi

Kvôli vyšším požiadavkám tepelnoizolačných vlastností obvodového muriva v novostavbách a pri renováciách zohrávajú čoraz väčšiu úlohu vonkajšie izolačné kotvenia stien. To nevylučuje, že budovy musia byť vybavené len povrchovou úpravou. V závislosti od výrobcu systémov ETICS sú vybrané povrchy s keramickými alebo prírodnými kameňmi. To si vyžaduje z dôvodu vyššej váhy systému aj vyššie požiadavky na kotvy. 

Kotvenie cez tkanivo

Ak sú hmoždinky umiestnené cez výstužnú textíliu, je potrebná tenká stopka, aby nedošlo k pretrhnutiu ôk tkaniny a netlačili na izolačný materiál. Keďže zaťaženie je rovnomerne rozdelené cez prechodnú a výstužnú tkaninu, priemer dosky 60 mm je dostatočný, nezávisle od izolačného materiálu. Rozostup medzi kotvami (a) je výsledkom: (n = Počet hmoždiniek na meter štvorcový).

VBS-M na renováciu dvojitého muriva

Ak existujúce drôtené kotvy nie sú k dispozícii v dostatočnom množstve alebo sú poškodené koróziou, musia sa prijať nápravné opatrenia na zabezpečenie stability. Mechanická kotva umožňuje následnú, rýchlu a ekonomickú obnovu obvodového muriva. 

Schválené kotvenie cez plný materiál alebo spoj muriva zaručuje variabilnú aplikáciu a vysoký stupeň bezpečnosti. Za týmto účelom je väzba steny VBS-M mechanicky nastavená v zasúvacom zariadení cez obvodové murivo do nosného plášťa. Dve expanzné zóny hmoždinky v nosnom plášti a v obvodovom murive zabezpečujú bezpečné kotvenie.

ETICS kontaktná osoba

Ing. Radoslav Szabó
Project manager - ETICS
fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8