ETICS

Kotvenie vonkajšej izolácie stien

Čo je to ETICS systém?

Jedná sa o vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém materiálov, ktoré po upevnení na stavebnú konštrukciu v konkrétnej skladbe zvyšujú jej estetickú hodnotu, zlepšujú tepelno-technické vlastnosti budovy a predlžujú životnosť stavby samotnej.

Nevyhnutné vlastnosti jednotlivých prvkov systému ako celku v SR upravujú normy, na ktorých znení sa často podieľa Cech pre zatepľovanie budov.

Výrobky fischer určené na kotvenie systému ETICS spĺňajú medzinárodne požiadavky na vlastnosti kotiev, najmä požiadavky na ich prestup tepla

Výhody na prvý pohľad

  • Full servis od jedného dodávateľa.
  • Minimálne tepelné straty vďaka výnimočnej konštrukcii fischer výrobkov.
  • Nižšie emisie CO2 vďaka nižším tepelným stratám.
  • Trvácnejší stavebný materiál, bez prasklín na obvodovom murive.
  • Zdravšie vnútorné prostredie. Vyššia teplota vnútorného povrchu stien predchádza kondenzácii vodných pár a vznik plesní a húb.
  • Vynikajúci pomer ceny / výkon. Dbáme na hospodárnosť, vysoký výkon a pritom výnimočnú spoľahlivosť.

Moderné zatepľovacie systémy s keramickým a kamenným povrchom

Nakoľko sa čím ďalej tým viac používajú pri novostavbách a rekonštrukciách tepelnoizolačné systémy, tým viac sa kladie dôraz na ich technické ale aj estetické nároky. S dôležitosťou systému ETICS sa zvyšuje aj úsilie výrobcov v zlepšovaní systémov. V dnešnej dobe sa nezriedka jedná "len" o výmenu alebo obnovu povrchu zatepľovacej vrstvy. Systémy ETICS sa dnes schvaľujú s keramickým alebo kamenným obkladom, čo zjavne vedie k vyššiemu zaťaženiu a tým pádom k vyšším nárokom na kotvy.

Kotvenie cez sieťku

Ak sa hmoždinka kotví cez sieťku, je nutné, aby mala tenký driek, aby nedošlo k poškodeniu štruktúry sieťoviny ani k jej zatlačeniu proti izolantu. Zaťaženie keramikou a kameňom je roznášané rovnomerne cez druhú vrstvu sieťky a stierku, 60 mm tanier kotiev je dostatočný. Vzdialenosť kotiev (a) je výsledkom: (n = počet hmoždiniek na štvorcový meter).

VBS-M je vhodná na renováciu dvojitého muriva

Ak je potrebné zvýšiť stabilitu konštrukcie kvôli nedostatočnému pôvodnému kotveniu alebo kvôli poškodeniu koróziou, je tu mechanická kotva fischer FBS-M. S jej pomocou možno vonkajšej vrstve muriva rýchlo a hospodárne vrátiť stabilitu a bezpečnosť.

Výrobok schválený k aplikácii do tehly aj do ložnej škáry sa vyznačuje spoľahlivosťou a vysokou úrovňou bezpečnosti. Kotva sa aplikuje prievlačnou montážou skrz pohľadovú vrstvu do nosnej steny. V oboch vrstvách pôsobí samostatná rozperná časť dlhého plášťa hmoždinky, kovový rozperný prvok potom zaručuje stabilitu konštrukcie.

Juraj Bodnár

Projekt manažér - ETICS
sc93-delivery-2