Upevnenie umývadiel a pisoárov

Kompleté montážne sady pre umývadlá, pisoáre a sanitárne zariadenia.

Dostupné varianty produktu

fe80::207f:3fd9:f52e:7ce5%9