1   1

fischer stenová spona VBS-M 8 x 205 gvz

Spona s ľahkou a rýchlou montážou pre renováciu dvojvrstvového muriva.

Katalógové číslo 514245
Hlavné funkcie

Predaj na

Platba

Dodávka

Popis produktu

fischer stenová spona VBS-M je schválený systém mechanického upevnenia obvodových plášťov sa vzduchovou medzerou alebo bez nej. Systém sa skladá z plastového plášťa s dvomi rozpernými zónami a galvanicky zinkovanej skrutky. VBS-M sa do nosného aj obvodového muriva osadí časovo úspornou prievlačnou montážou. Dve rozperné zóny vytvorí medzi oboma vrstvami bezpečné spojenie. Plášť sa počas montáže najprv ukotví v lícovom murive a následne sa ukotví v nosnom murive. VBS-M je vhodná pre rýchle spevnenie vrstvy lícového muriva, ktorá bola dodatočne zateplená.
Výhody
 • Certifikovaná montáž do muriva a škár obkladového muriva o hrúbke nad 50 mm zaisťuje vysokú mieru flexibility a spoľahlivosti.
 • Vďaka použitiu v škáre a pri malej hĺbke kotvenia iba 50 mm umožňuje rýchlu a hospodárnu montáž.
 • Montáž lícujúcu s povrchom alebo hlbšie zapustená je možná vďaka malému okraju hmoždinky a malej hlave skrutky.
 • Vyvŕtaný otvor je možné dodatočne vyplniť a vďaka tomu nie je kotvený bod na fasáde viditeľný.
 • Skrutkovitý žľab na odvod vody zabraňuje odtekaniu kondenzovanej vody do nosnej konštrukcie a tým chráni pred poškodením mrazom a tiež prípadne pred poškodením koróziou.

Aplikácie a povolenia

Aplikácia
 • Je možné aplikovať predovšetkým tam, kde sa po sanácii fasádneho obkladu montuje tepelne izolačný systém.
 • Opravy lícového muriva.
Stavebné materiály
 • Lícové murivo s a bez vzduchovej štrbiny
* Podrobné informácie o stavebných materiáloch nájdete v certifikáte.

Povolenie

 • DoP No. 0618-CPF-0002
 • No. VBS-M - EN - 0001
Podrobnosti nájdete v príslušných dokladoch

Pokyny pre montáž

Princíp funkcie
 • Mechanická obkladová kotva VBS-M sa aplikuje prievlačnou montážou do nosného plášťa a do obkladového muriva.
 • Podľa osvedčenia nie je vyčistenie vyvŕtaného otvoru nutné.
 • Dve rozperné zóny hmoždinky, v nosnej vrstve muriva a v obkladovom murive, zaisťujú bezpečné pripojenie.
 • Ako náhle hmoždinka zaberie do nosného plášťa, dôjde k zafixovaniu k nosnému murivu. Tým je zaistená optimálna a spoľahlivá montáž.

Technické dáta

Technické dáta

Dutina so 115 mm vrstvou lícového muriva zarovnaná montáž 20 - 40
Dutina so 115 mm vrstvou lícového muriva montáž zapustená 20mm 40 - 60
Nosné murivo + vzdialenosť plášťa 155
Priemer vrtáku 8
Hĺbka vŕtaného otvoru 225
Efektívna kotevná hĺbka >50
Dĺžka kotvy 205
100
Bolt projection length 4048962131666

Dokumenty na prevzatie

Schválenie

Titul Typ Vytvorené Platný do
POV - Prehlásenie o vlastnostiach (PDF, 451 KB) DoP No. 0618-CPF-0002 17.9.2013
POV - Prehlásenie o vlastnostiach (PDF, 1 MB) No. VBS-M - EN - 0001 10.2.2016
fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9