Pevný bod

Úroveň zaťaženia

Rozsah upínania

Pevný bod s odhlučnením alebo bez pre uloženie alebo zavesenie potrubia podliehajúceho tepelnej rozťažnosti

Pevné body so zvukovou izoláciou alebo bez nej sa používajú na upevnenie potrubia, ktoré vplyvom veľkých teplotných zmien podliehajú dĺžkovej rozťažnosti, napr. teplovodného alebo parovodného potrubia. S ich pomocou je možné posuny potrubia nasmerovať požadovaným smerom. Pevné body sú buď predmontované alebo majú modulárny charakter a využívajú sa podľa zaťaženia. Vyrobené z galvanicky pozinkovanej ocele sú vhodné do vnútorného prostredia.

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9