Montážny systém

Úroveň zaťaženia

Materiál

Montážne systémy fischer pre jednoduché a rýchle upevnenie podporných konštrukcií.

Montážne systémy sú sústavy prvkov, ktorými sa upevňujú rozvody TZB von alebo vo vnútri stavebných konštrukcií. Komplexný sortiment hlavných konštrukčných prvkov, spojovacieho materiálu a montážneho príslušenstva umožňuje zostaviť akúkoľvek plošnú alebo priestorovú podpornú konštrukciu, jednoduchú závesnú rámovú konštrukciu alebo len jednoduché zavesenie jednotlivých rúr. Výrobky z galvanicky pozinkovanej ocele sú vhodné do vnútorného prostredia. Výrobky z nerezovej alebo žiarovo pozinkovanej ocele sú určené do vonkajšieho alebo agresívnejšieho prostredia.

Dostupné varianty produktu

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8