fischer ULTRACUT FBS II 8-14

Vaše výhody na prvý pohľad

 • Až tri kotevné hĺbky na jeden priemer
 • Nie je potrebné čistenie vŕtaných otvorov:
    - na inštaláciu v stropoch alebo podlahách pri použití vŕtania s príklepom alebo diamantovom vývrte.

    -použitie dutých vrtákov s odsávaním.
 • Rozperné kotvenie bez tlaku s malou okrajovou a stredovou vzdialenosťou
 • Certifikát (ETA) pokrýva jednobodové kotvenie v trhlinovom betóne
 • Certifikát (DIBt) pokrýva viacnásobné/dočasné použitie e.g.  šikmých vzpier alebo debnení
 • Skrutka FBS II umožňuje na základe schválenia 2x povoliť o maximálne 20 mm,  opätovne dotiahnutá  a znovunastavená.

Galvanizované a výkonné

1 Špeciálna geometria pílovitých zubov poskytuje:
  - Rýchle a hlboké zarezanie do betónu.
  - Optimálne viacnásobné použitie
2 Geometria závitu a priemer skrutky tvoria základ pre vysoké zaťaženie v betóne
3 Vrúbkovanie pod hlavou zabraňujú neúmyselnému uvoľneniu
4 Rôzne tvary hlavy pre širokú škálu aplikácií

Opätovné použitie pri dočasnom kotvení zariadení staveniska alebo debnení

Skrutka FBS II Ø pre priemer 8-14 môže byť použitá pre dočasné upevnenia na základe schválenia (ETA) (napr. montáž debnenia). Z tohto dôvodu je potrebné skontrolovať priemer závitu kontrolným krúžkom FUP pred ďalšími inštaláciami.

Pokiaľ koniec skrutky nevyčnieva z kontrolného krúžku FUP, môže byť skrutka FBS II ešte použitá.

Tri kotevné hĺbky


Pre príklad: FBS II 10x100 45/35/15 US

Napätie v závislosti od hĺbky zaskrutkovania
= nízke zaťaženie 4,29 kN a 45 mm použiteľná dĺžka
= stredné zaťaženie 5,71 kN and 35 mm použiteľná dĺžka
= vysoké zaťaženie 9,61 kN and 15 mm použiteľná dĺžka

Výkonná a optimálna pre vonkajšie aplikácie a mokré miestnosti

 • Špeciálne vytvrdená červená špička zaručuje výrazne rýchlejšiu a bezpečnejšiu inštaláciu.
 • Betónová skrutka z nehrdzavejúcej ocele zabezpečuje vysokú ochranu pred koróziou a umožňuje aplikáciu v mokrých miestnostiach a vonku.
 • Schválenie ETA zahŕňa aplikácie v prasknutom betóne, ako aj seizmické výkonové kategórie C1 a C2.
 • Betónový skrutka ULTRACUT FBS II A4 ponúka možnosť použitia v murive (pevný stavebný materiál).

Aplikácie pre ULTRACUT FBS II s galvanickou povrchovou úpravou

Montáž debnení / stavenísk – šikmé vzpery
Drevené konštrukcie
Oceľové konštrukcie – konzoly / kotevné platne
Vzduchotechnika / vykurovanie / elektorinštalácie – káblové trasy
Montáž debnení / stavenísk – zariadenie staveniska v tuneloch
Oceľové konštrukcie - zábradlia
Drevené konštrukcie – kotvenie pomúrnic
Vzduchotechnika / vykurovanie / elektorinštalácie - potrubia

Aplikácie pre ULTRACUT FBS II vyrobené z nehrdzavejúcej ocele A4

Oceľové konštrukcie – konzoly / kotevné platne
Oceľové konštrukcie – vchodové striešky a prístrešky
Oceľové konštrukcie – sedadlá pre športoviská
sc93-delivery-1