Nosníkový systém Samontec FLS

Optimalizované spojovacie elementy

Nosníkový systém Samontec FLS poskytuje hospodárnu a bezpečnú inštaláciu horizontálnych a vertikálnych rozvodov potrubia. Ľahká a rýchla montáž vďaka modulárnej štruktúre a už predmontovaným konštrukčným a spojovacím prvkom priamo z výroby 

Variabilný nosníkový systém sa skladá z troch hlavných prvkov.: 

Nosníkových profilov FLS a závesov ALK, predmontovaných spájacích prvkov nosníkovej pätky SF Clix 31 a predmontovaného uholníka MW Clix 90º, rovnako ako optimalizovaných spojovacích elementov FHS Clix, FSM Clix M, FSM Clix P a vrátane ďalších uholníkov a nosníkových konektorov. 

Nosníkový systém FLS je kľúčovým prvkom inštalácie. Vďaka svojmu jedinečnému tvaru, vrúbkovaniu (výrazné zúbkovanie) na vnútornej časti nosníka (v zahnutom okraji) zachytáva samovoľné posúvanie a uľahčuje fixáciu prvkov. Vďaka tomu zaručuje optimálnu fixáciu a prenos sily vo FLS nosníkoch. Nosník s tvarovaným prelisom na všetkých 4-och hranách, prispôsobený pre konektory zabezpečí presné a rýchle osadenie všetkých spojovacích prvkov. Mierka na boku nosníka zabezpečuje jednoduché rezanie a nastavenie príslušenstva do správnej polohy počas montáže. Pre závesy s 31 mm šírku FLS - nosníka, sú k dispozícií tri výšky nosníka pre väčšiu flexibilitu a únosnosť: 17 mm, 30 mm a 37 mm. Hrúbka materiálu je 1 mm - 1,2 mm. 

Clix spojovacie prvky fixujeme jednoduchým 90°- pootočením, ktoré Vám ušetrí čas a umožní aj dodatočné nastavenie prvkov v inštalačných zostavách ešte pred konečným utiahnutím fixačnej matice či skrutky. Unikátny prítlačný prvok zaručuje na clix elementoch jednoduché premiestnenie a nastavenie spojovacích prvkov do správnej polohy, na ktorých, okrem iného môžu byť inštalované ľahšie zariadenia a objímky pre potrubie.

Choď na Samontec FLS produkty

Nosníkový systém Samontec FLS 

  • Rôzne široké štrbiny od 8,5 mm a 10,5 mm pre optimálne upevnenie k základnému materiálu.
  • Univerzálna šírka nosníkov 31mm. 
  • Vrúbkovanie (výrazné zúbkovanie) na vnútornej časti nosníka (v zahnutom okraji) zachytáva samovoľné posúvanie a uľahčuje fixáciu prvkov
  • Nosník tvarovaný prelisom na všetkých 4-och hranách prispôsobené zmenám - zabezpečí presné a rýchle osadenie všetkých spojovacích prvkov. 
  • Mierka na boku nosníka zabezpečuje jednoduché rezanie a nastavenie príslušenstva počas montáže.
  • Tri rôzne výšky nosníkov (17, 30 a 37) umožňujú väčšiu flexibilitu a únosnosť.

Predmontované spojovacie prvky SF Clix 31 a montážny uholník MW Clix 90º

  • Clix spojovacie prvky zafixujete jednoduchým 90°- pootočením, ktoré Vám ušetrí čas a umožní aj dodatočné nastavenie prvkov v inštalačných zostavách. 
  • Predmontované spojovacie prvky garantujú rýchlu a jednoduchú montáž, pretože redukujú množstvo spojovacieho príslušenstva. 
  • Unikátny prítlačný prvok zaručuje bezpečnú a rýchlu inštaláciu na požadovanom mieste.

 

Priamo na produktovú radu

Optimalizované spojovacie elementy

FHS Clix

Špeciálna predpružená časť na clix elemente zaisťuje požadovaný tlak na nosník pre rýchle a jednoduché nastavenie elementu v nosníku.

FHS Clix produkty

FSM Clix P

Perfektne ukryté predpružené plastové časti držia posuvnú nosníkovú maticu FSM Clix P na požadovanom mieste a zabezpečia dokonalé spojenie bez prečnievajúcich častí, čo zabezpečuje dokonalé dosadnutie kovových prvkov.

FSM Clix P produkty

FSM Clix M

Unikátna zarážka na clix elementoch zabezpečuje presné a  jednoduché osadenie s pootočením o 90°

FSM Clix M produkty

SV 31

Charakteristicky tvarované upevňovacie výstupky na spájacom elemente zabezpečujú správnu polohu v inštalačnom nosníku.

SV 31 produkty

Aplikácie

Nosník prichytený k podlahe

Čas šetriaca a bezpečná montáž s predmontovanou pätkou SF Clix 31.

Nosníkové podporné konštrukcie ako konzola

Unikátny „stlač a pootoč“ prvok na predmontovanom uholníku MW 90° Clix, je zárukou rýchlej a bezpečnej fixácie polohy pri inštalácií.

Vzduchotechnické potrubie so zaveseným nosníkom 

Jednoduchá a bezpečná montáž s optimálnou stabilitou ľahkého nosníka s vibračnou/zvukovou izoláciou EMS.

Predĺženie nosníka s nosníkovou spojkou 

Bezpečná kovová spojka prenáša ťah na posuvné matice FSM Clix P.

Podporný rebrík - viac úrovňové kotvenie 

„Rebrík“ tvorí horizontálne alebo vertikálne inštalácie, kde podpernú konštrukciu si musíme vytvoriť, pretože v danom mieste nie je v dosahu stena do ktorej môžeme inštalácie uchytiť (ľahký nosník a nosníková spojka SV31).

Kotvenie ľahkého potrubia pod stropom

Ľahko nastaviteľná poloha potrubia s posuvným nosníkovým čapom FSM Clix M, ktorú zabezpečuje unikátna pružne osadená matica a „Clix 90°“ zaistenie.

Konzola prichytená na nosník 

Flexibilné a stabilné spájanie nosníkov, ako v časti s priebežnou drážkou, tak aj na zadnej perforovanej strane vďaka nosníkovým podložkám. HK31 nosníková podložka.

Prichytávanie potrubí na ľahký nosník 

Presná a bezchybná fixácia zabezpečená 90° pootočením na Clix elementoch.

Vzduchotechnické potrubie kotvené do steny

Stabilné a bezpečné konzolové vyloženie kotvené s pomocou uhľovej podpery WS 31/45°

Káblové žľaby na nosníkovej konzole

Jednoduchá voľba konzoly podľa požadovaného zaťaženia a dĺžky, ktorú umožňuje široký výber konzol ALK

sc93-delivery-1