Chemická malta

Chemická injektážna malta pre ťažké kotvenie do betónu a muriva.


Injektážna malta FIS HB

Injektážna malta FIS HB

Vysoký výkon v betóne s trhlinami
1 Zobraziť varianty
Injektážna malta FIS SB

Injektážna malta FIS SB

Univerzálny systém pre kotvenie do betónu
2 Zobraziť varianty
Injektážna malta FIS EM Plus

Injektážna malta FIS EM Plus

Výkonná injektážna malta pre kotvenie do betónu s trhlinami.
3 Zobraziť varianty
Chemická malta FIS V, FIS VS LOW SPEED, FIS VW HIGH SPEED

Chemická malta FIS V, FIS VS LOW SPEED, FIS VW HIGH SPEED

Univerzálna injektážna malta pre kotvenie v betóne bez trhlín a murive
1 Zobraziť varianty
Chemická malta FIS VL, FIS VL HIGH SPEED

Chemická malta FIS VL, FIS VL HIGH SPEED

Chemická injektážna malta pre bežné aplikácie
6 Zobraziť varianty

Chemická malta

Chemická injektážna malta pre ťažké kotvenie do betónu a muriva.

Injektážne systémy sú riešením problémov ukotvenia vysokého zaťaženia do betónu, pórobetónu a tehlového muriva schváleným medzinárodne platnými certifikátmi. fischer má v oblasti lepených kotiev dlhoročné skúsenosti s výskumom, vývojom aj výrobou, čo nám umožňuje ponúknuť zákazníkovi optimálne a bezpečné riešenie pre všetky aplikácie: schválené kotevné systémy s injektážnymi maltami v kartušiach v rôznych objemoch, certifikovanými prvkami kotevných systémov, napr. kotevné svorníky, puzdra a vložky s vnútorným závitom, sitká do dutinového muriva a mnoho montážnych nástrojov a pomôcok, ktoré zaisťujú montáž nie len v súlade s certifikátom, ale tiež montáž rýchlu, spoľahlivú a ergonomickú. Nespotrebované kartuše chemických mált je možné opäť použiť jednoduchou výmenou statického zmiešavača.

fe80::30f7:f36:f52e:7cbe%6