Váš hľadaný výraz
Systémy pre profesionálne rekonštrukcie, sanácie a spevnenia viacvrstvových stavebných konštrukcií.

Rekonštrukcie / spevňovanie

Agresívne prostredie v priemyslových aglomeráciách, urbanistických centrách alebo v prímorských oblastiach spôsobujú degradáciu kotiev spájajúcich nosné stavebné konštrukcie a vonkajšie pohľadové vrstvy, napr. moniérky, vrstvy lícového muriva a pod. V našom sortimente nájdete rad systémov určených k renovácií a spevneniu vrstvených obvodových stavebných konštrukcií. Certifikáty systémov garantujú vysokú úroveň bezpečnosti. Kotevné body po renovácií sú neviditeľné, a tak sú systémy vhodné pre aplikáciu v reprezentatívnych priestoroch a na historických objektoch a pamiatkach.
sc93-delivery-2