Voľná cesta v Mexiku - s bezpečnou technológiou kotvenia

Železničnú trať v Guadalajare stabilizuje masívne kotvenie fischer.

V metropolitnej oblasti hlavného mesta Guadalajara, štátu Jalisco v Mexiku, bola sieť mestskej železničnej dopravy rozšírená o novú trať 3. Trasa sa tiahne 21,5 kilometra od severozápadu na juhovýchod a väčšinou vedie cez viadukty. V rôznych betónových konštrukciách na vystuženie spojov a kotevných bodov bol použitý fischer chemický systém pre ťažké kotvenie.

V priebehu rastu Guadalajary, druhého najväčšieho mesta v Mexiku po Mexico City, bol vytvorený železničný systém „Sistema de Tren Ligero“, aby sa doprava v metropolitnom regióne presunula viac na železnice a odľahčili sa cesty. Sieť predtým pozostávala z dvoch liniek, ktoré sa celkovo tiahnu na 25 km trate a zahŕňajú 30 staníc. Väčšinu trasy vedie železničná doprava pod povrchom.

S rastúcou urbanizáciou začala Guadalajara v auguste 2014. Plán ukončiť rozšírenie o novú linku 3, je do roku 2020. Projekt je súčasťou Národného rozvojového zámeru Mexika. Zadávateľmi sú „Sekretariát pre komunikáciu a dopravu (SCT)“ a „Sekretariát pre životné prostredie a prírodné zdroje“. Úspešnou realizáciou rozšírenia trasy sa výrazne zvýši kapacita miestnej verejnej dopravy. S cieľom ďalej plniť zámery udržateľnosti z Národného rozvojového plánu sa na prevádzku železnice používa obnoviteľná energia. Linka 3 siaha 21,5 km od Santa Fe v Tlajomulco na severozápade do Las Juntas na juhovýchode Jalisca, kde sa napája na linku 1. Trasa spája tri susedné „obce“ Zapopan, Guadalajara a Tlaquepaque. Trať vedie cez tunely, po povrchu a cez dva viadukty. Obsluhuje 18 staníc, z toho 13 nad zemou, 3 podzemné a 2 stanice na povrchu.

Na ukotvenie staničných, základových a plošinových dosiek sa použila FIS EM Plus 585 S injektážna epoxidová živica. Na ukotvenie dosiek v mnohých rôznych betónových konštrukciách použili stavebné firmy injektážnu maltu spolu s výstužami a kotviacimi tyčami v rôznych rozmeroch. V počiatočnej fáze spoločnosť fischer vykonala odtrhové skúšky tohto chemického systému priamo na mieste, ktoré boli úspešné. Na základe tejto skúšky, bola potvrdená vhodnosť riešenia pre existujúce aplikácie na stavbe železnice v Guadalajare.

„Náš FIS EM Plus bol ideálny produkt na kotvenie v Guadalajare. Je vhodný na kotvenie svorníkov a upevnenie takmer všetkých priemerov a hĺbok vývrtov. To znamená, že sa dá optimálne prispôsobiť zaťaženiu, ktoré má byť dosiahnuté, “hovorí Juan Manuel Fernández, koordinátor pre inžinierske stavby v spoločnosti fischer Mexiko. „Európsky certifikát  zaručuje injektážnej malte životnosť 100 rokov, externá správa dokonca udáva životnosť 120 rokov. Tento produkt je preto vhodný najmä pre stavby, ktoré sú navrhnuté s dlhodobou životnosťou, ako napríklad železničná trať v Guadalajare a ďalšie infraštruktúrne projekty.“

Dôležitosť zachovania stabilného a bezpečného kotevného bodu aj v extrémnych podmienkach pomocou FIS EM Plus je výslovne žiadaná najmä v Mexiku, ktoré je jednou z krajín s najväčšou tendenciou na výskyt zemetrasenia. FIS EM Plus má schválenie pre seizmické aplikácie kategórií C1, C2 a podľa ICC-ES: A až F. Je tiež bezpečnou voľbou pre vodou naplnené vrty, ale aj miesta s rizikom výskytu požiaru (požiarny certifikát R240) a ďalej je schválený aj pre diamantové vŕtanie.

Okrem toho bola chemická ampula fischer RM II 24 aplikovaná v kombinácií s kotevnou tyčou RG M pre vzpery dosiek a podporu hornej dosky. „Pomocou chemickej ampule je spojenie kotevných bodov s kovovými doskami možné realizovať ľahko a bezpečne,“ uvádza Juan Manuel Fernández. „Počas aplikovania nie je potrebné nijaké čistenie vŕtaných otvorov, stále je však garantované vysoké zaťaženie.“ Európsky technický certifikát pre trhlinový betón OPTION 1, prostredníctvom ktorého je garantovaná bezpečnosť, je platný aj pre chemickú ampulu RM II v spojení so štandardnou závitovou tyčou RG M, ale aj kotvou s vnútorným závitom RG MI, pri dodržaní aplikačných postupov.

„Pri výstavbe linky v 3 Guadalajare sme boli schopní preukázať svoje schopnosti v oblasti technológií a predaja,“ zhrnul inžinier Juan Manuel Fernández.
V Guadalajare sa momentálne plánujú ďalšie dve linky, ktoré umožnia ešte väčšiemu počtu ľudí pohodlný pohyb v tejto metropole.
Guadalajara (obrázok), druhé najväčšie mesto v Mexiku po Mexico City, sa naďalej modernizuje. Nová železničná trať 3 teraz skrátila pre cestujúcich čas na presun, väčšie prepravné kapacity a menej dopravných zápch. Spoločnosť fischer prispela k rozšíreniu železničnej siete svojimi odbornými znalosťami v oblasti upevňovania. Bild: mehdi33300/123 rf 
Výstavba linky 3 v metropolitnom regióne Guadalajara zlepší mobilitu cestujúcich a zvýši udržateľnosť. Spoločnosť fischer podporila projekt svojimi chemickými kotviacimi systémami a ďalšími produktami.Bild: fischer
Výstavba linky 3 v metropolitnom regióne Guadalajara zlepší mobilitu cestujúcich a zvýši udržateľnosť. Spoločnosť fischer podporila projekt svojimi chemickými kotviacimi systémami a ďalšími produktami.Bild: fischer
Výstavba linky 3 v metropolitnom regióne Guadalajara zlepší mobilitu cestujúcich a zvýši udržateľnosť. Spoločnosť fischer podporila projekt svojimi chemickými kotviacimi systémami a ďalšími produktami.Bild: fischer
Fischer FIS EM Plus 585 S spolu vzperami a kotviacimi tyčami zaisťuje jednotlivé prvky staníc, nástupiští a základy novej linky 3 v Guadalajare. So životnosťou 120 rokov zaisťuje injektážna malta maximálnu bezpečnosť aj pri zaťažení zemetrasenímBild: fischer
fischer chemická ampula RM II 24 bola aplikovaná v spojení s kotevnou tyčou RG M na zaistenie dosiek počas výstavby linky 3 v Guadalajare. Vďaka chemickému upevňovaciemu systému bolo spracovanie obzvlášť bezpečné a ľahké.Bild: fischer
sc93-delivery-2