Silná opora pre najdlhší most cez more

fischer vysokovýkonné kotvenie pre ťažké zaťaženie inštalované na moste Hong Kong-Zhuhai-Macau

Nová rekordná stavba v Číne: V októbri 2018, po deviatich rokoch výstavby, Stredné kráľovstvo „Zhong Guo“ otvorilo najdlhší most cez more a doteraz najväčší projekt vodnej infraštruktúry. Na asi 55 kilometroch  pretína konštrukcia storočia deltu Perlovej rieky a spája osobitné administratívne regióny Hongkong a Macao s provinciou Guangdong (mesto Zhuhai) na pevnine. Chemické a mechanické upevňovacie systémy od spoločnosti fischer zabezpečujú niekoľko budov na umelom ostrove Zhuhai Port.

Čína optimalizuje mobilitu premosťovaním vodný plôch. Infraštruktúra a preprava tovaru medzi tromi najväčšími mestami na delte Perlovej rieky sa vďaka tomuto projektu zvýšila. Most sa tiahne z bývalej britskej kolónie Hongkong na východe, ďalej na západ k pevninskej Guangdongu a priľahlej, predtým portugalskej kolónie Macao. 35 km mostného telesa vedie ponad vodu. Zvyšok trasy je rozdelený na tunel dlhý 6,7 km, ktorý je hlboký až 48 metrov pod morským dnom a časti, ktoré vedú cez umelé ostrovy a pevninu. Hlavný most dlhý 22,9 km a tunel v západnej časti objektu merajú asi 29,6 km. Most má tri jazdné pruhy v každom smere. Delta Perlovej rieky je sčasti hlboká iba 20 metrov, a preto sa do veľkej miery mohli používať prefabrikované piliere. Plocha podmorského tunela a tri časti mosta s mostnými piliermi umožňujú plynulú lodnú dopravu. Železobetónová konštrukcia je navrhnutá tak, aby vydržala 120 rokov a vydržala zemetrasenie až do magnitúdy 8, rýchlosti vetra do 200 km/h a kolízie s loďami s hmotnosťou do 300 000 ton. Súčasťou projektu sú spolu štyri umelé ostrovy: prístav Hong Kong a prístav Zhuhai, ako aj ďalšie dva na východných a západných vchodoch a výjazdov z podmorského tunelu.

Spločnosť fischer sa zapojila do projektu hlavne v lokalite umelého ostrova Zhuhai Port. Boli tu použité okrem iného chemické upevňovacie systémy ako Superbond systém s reakčnou ampulou RSB a vysokopevná malta na báze epoxidovej živice FIS EM Plus 390 S so systémovými komponentmi. Bola tiež používaná fischer ZYKON kotva FZA.  „Naše upevňovacie riešenia v oblasti chemického kotvenia a ocele presvedčili klienta, pretože spĺňajú vysoké požiadavky na bezpečné kotvové body ťažkých bremien v betóne,“ zdôrazňuje Andreas Giesinger, generálny riaditeľ fischer Čína. „Vďaka tomu sú vhodné pre projekt, ktorý si vyžaduje najvyššie konštrukčné štandardy a normy dimenzovania.“ Výhody spočívajú v tom, že výrobky sa môžu bezpečne používať v extrémnych podmienkach, ako sú vodou zaplavené vývrty a seizmické aplikácie. Poskytujú vysokú koróznu a požiarnu bezpečnosť, ako aj ďalšie výhody.

Napríklad vysokopevnostná malta na báze epoxidovej živice FIS EM Plus 390 S pre dodatočne vlepované výstuže a vysoké zaťaženie v betóne je ideálna pre náročné morské prostredie, kde je konštrukcia vystavená vysokej vlhkosti, vysokým teplotám a možnej korózii spôsobenej slanou morskou hmlou. Aby sa zachovala jeho funkčnosť v takýchto prostrediach, bola injektážna malta dôkladne testovaná. Malta  FIS EM Plus 390 S tak preukázala svoju odolnosť pri všetkých testoch vlhkosti, teploty, starnutia a dlhodobého zaťaženia, ako aj pri testovaní korózie. Posudzovala sa aj   dodatočná bezpečnosť. Na základe certifikátov ETA a ICC sa tiež skúmala dlhodobá výkonnosť malty z epoxidovej živice. Po sérii prísnych testov a porovnaniach na mieste, zákazník použil tento produkt aj na sanáciu spojov výstuže garážovej konštrukcie. Na upevnenie spodnej časti fasády vetranej fasády budovy hraničnej kontroly bola použitá kotva FZA.
Tak široký ako horizont. Most Hong Kong-Zhuhai-Macao je 20-krát dlhší ako most Golden Gate Bridge v San Franciscu. Toto majstrovské dielo skracuje dobu cesty z Hongkongu do Zhuhai z približne štyroch hodín na približne 30 minút. Odhaduje sa, že po otvorení pre širokú verejnosť bude používať nadzemné spojenie približne 60 000 automobilov alebo 250 000 ľudí. Obrázok: angelword / 123 rf
Úspešne premostená veľká oblasť zálivu: Najdlhšia vodná sieť na svete spája Hongkong a pevninskú Čínu. Cieľom je prehĺbiť spoluprácu medzi miestami v oblasti dopravy, obchodu a vedeckých a technologických inovácií. fischer vysokovýkonné kotviace prvky pomáhajú kotviť garáže a administratívne budovy na ostrove Zhuhai Port.Obrázok: fischer
Spoločnosť fischer sa podieľala na výstavbe niekoľkých budov na umelom ostrove Zhuhai Port pri projekte mosta Hong Kong-Zhuhai-Macao a dodávala chemické a mechanické kotviace riešenia.Obrázok: fischer
Na zabezpečenie oceľovej konštrukcie budovy na vnútornej a vonkajšej stene bol nainštalovaný systém fischer Superbond s ampulou RSB. Boli tiež použité fischer FIS EM Plus a Zykon kotva FZA.    Obrázok: fischer
Impozantný vzhľad: Pre budovy na umelom ostrove Zhuhai Port dodával fischer kotviace riešenia z chemického a oceľového sortimentu, ktoré sa používali na upevnenie vystužených spojení, upevnenie fasád a zaistenie oceľovej konštrukcie na vnútornej a vonkajšej stene.Obrázok: fischer
sc93-delivery-2