Aplikácia kotiev na Poľskom pobreží Baltského mora

vysoko výkonné kotvenie fischer pre vyššiu bezpečnosť stavby - tunel Świna

Doteraz najdlhší poľský podmorský tunel Świna sa v súčasnosti stavia medzi ostrovmi Uznam a Wolin v meste Świnoujście. Tunel pod riekou Świna posilní pobrežný región prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry so zvyškom krajiny a sveta. Na dosiahnutie vysokej odolnosti tunela bolo použitých viac ako 50 000 chemických a oceľových upevňovacích prvkov. Špecialista v kotvení bude podporovať projekt svojimi produktmi a servisnými zručnosťami až do jeho úspešného dokončenia.

Mesto Świnoujście v súčasnosti buduje nový tunel Świna s cieľom zlepšiť dopravné spojenie medzi ostrovmi Uznam a Wolin a zároveň užšie prepojiť pobrežný región so zvyškom Poľska a sveta. Očakáva sa, že projekt bude dokončený koncom roka 2022 a bude otvorený v roku 2023. Paralelne s dvojprúdovým tunelom s priemerom 12 m sa stavia núdzový tunel. Cestný tunel bude mať dĺžku 1,8 km a bude prechádzať pod riekou Świna, riekou spájajúcou Štetínsku lagúnu s morom a vedúcou medzi dvoma okresmi Świnoujście, ktoré sa nachádzajú na ostrovoch Uznam a Wolin. Tunel Świna bude najdlhším podmorským tunelom v Poľsku. Bude tiež súčasťou poľskej rýchlostnej cesty S3 spájajúcej sever s juhom v rozpätí 500 kilometrov od západnej časti Świnoujście na ostrove Uznam do Lubawky v Sliezsku na česko-poľskej hranici.

Tunel Świna je vyhĺbený pomocou TBM (stroj na vyvŕtanie tunelov) v dĺžke približne 1,5 kilometra.

Ďalšie úseky tunela budú dokončené metódou výkopu a prekrývania, počas ktorej sa výkop a konštrukcia vykonávajú pod prekrytím odliatym na štrbinových stenách. Táto stavebná metóda umožňuje vystuženie výkopovej jamy a použitie prirodzeného zásypu nad nosnú šachtu na ostrovoch Uznam a Wolin. Na zosilnenie tunela sa po dokončení prác TBM používa ťažké kotvenie fischer. Chemické upevňovacie systémy a oceľové kotvy upevňujú železobetónovú nosnú konštrukciu. To si vyžadovalo extrémne kotevné hĺbky až 550 mm s tyčami s priemermi M16 a M30, aby sa po operácii TBM pripojil železobetónový plášť.

"Naše výrobky splnili požiadavky projektu. Naše ťažké kotvenie nám umožnilo odlíšiť sa od konkurencie a ponúknuť našim klientom ďalšie dodatočné služby," zdôrazňuje Oliwer Pietrzak, obchodný zástupca dcérskej spoločnosti fischer v Poľsku zodpovedný za projekt. "Začali sme ponúkať naše konzultačné služby ešte pred začatím prác. Naše služby zahŕňali plánovanie a navrhovanie upevnení v procese spolupráce so stavebnou firmou, čo nám umožnilo následne plne využiť potenciál našich produktov. Na stavenisku sme tiež ponúkli priebežné technické poradenstvo a podporu."

Použila sa najmä naša malta pre náročné profesionálne projekty FIS EM Plus. Spolu so systémovými komponentmi táto injektážna malta natrvalo a bezpečne prenáša ťažké bremená do betónu aj v tých najextrémnejších podmienkach, ako sú seizmicky aktívne oblasti, vodou zaplavené otvory a v prípade požiaru. Dva európske certifikáty (ETA) FIS EM Plus a schválenie ICC pre USA a krajiny ďalekého východu zahŕňajú okrem dodatočne vlepovaných výstuží aj kotvenie do betónu. FIS EM Plus má tiež posudzovanú životnosť (ETA) 100 rokov. Stuttgartská inžinierska kancelária IEA ďalej potvrdila, že kotviace body s fischer FIS EM Plus majú životnosť 120 rokov. Je to prvá injektážna malta, ktorej bola kedy udelená takto dlhá životnosť, čo je výhoda pri infraštruktúrnych projektoch, ako je tunel Świna, ktoré sa spoliehajú na dlhú životnosť.

fischer FIS SB Superbond malta bola tiež použitá spolu so systémovými komponentmi. Vďaka hybridnej injektážnej malte na báze silanovej technológie, dosahuje kotevný systém vysokú odolnosť voči extrémne vysokému ťahovému zaťaženiu pre silný výkon a vysokú úroveň bezpečnosti potvrdenú v jeho ETA certifikáte pre betónové a seizmické zaťaženie. Variabilné hĺbky ukotvenia injektážnej malty optimalizujú čas inštalácie a použitie materiálov. Používajú sa aj ďalšie mechanické kotviace riešenia, vrátane kotiev fischer skrutky FBN II a FBZ, ako aj skrutiek do betónu fischer UltraCut.

Na projekte tunela Świna bolo doteraz použitých viac ako 50 000 kotevných riešení.

Očakávané úspešne dokončenie projektu je v lete 2023.
Vstup do tunela Świna na východnom brehu rieky Świna. Obrázok: Gulermak a Porr
Rozostavaný tunel Świna (pohľad dovnútra z vtáčej perspektívy). Obrázok: Gulermak a Porr
Rozostavaný tunel Świna (pohľad dovnútra z vtáčej perspektívy). Obrázok: Gulermak a Porr
Pohľad do tunela Świna, kde sa bude používať kotvenie s FIS EM Plus. Obrázok: Gulermak a Porr
Betónové prvky, ktoré budú tvoriť servisný tunel pod hlavným tunelom, ktorý bude ukotvený s FIS EM Plus. Image: Gulermak a Porr
Chemické kotvenie fischer prenáša vysoké zaťaženie do nosných konštrukcií v tuneli Świna a mnohých ďalších stavebných projektoch po celom svete.  Zvláda extrémne podmienky na stavenisku, ako je vlhkosť, ďalej ponúka odolnosť voči teplu a chladu. fischer ponúka schválený systém, ako je FIS EM Plus (na obrázku) pre akúkoľvek náročnú aplikáciu. Obrázok: fischer
sc93-delivery-1