Bezpečné únikové cesty vďaka silným kotvám

V Mexiku sa buduje prvá vysokorýchlostná železničná trať. Na zabezpečenie únikových ciest pre budúcich cestujúcich sa používajú oceľové kotvy fischer.

Mexický sekretariát pre komunikáciu a dopravu (SCT) buduje novú železničnú trať od roku 2014, s cieľom znížiť dopravné zápchy v Mexico City a presunúť dopravu z ulíc na železnicu. Linka spojí hlavné mesto a mesto Toluca s približne pol miliónom obyvateľov. Mesto Toluca sa nachádza približne 65 kilometrov juhozápadne od Mexico City. Elektrifikovaná trať Tren Interurbano México Toluca dlhá 58 kilometrov by mala byť dokončená v roku 2023. Prvý úsek by sa mal začať používať v druhom štvrťroku 2021.  Nová linka bola navrhnutá pre kapacitu 230 000 až 270 000 cestujúcich. Do cieľa sa cestujúci dostanú za 39 minút namiesto pôvodných dvoch hodín. Rýchlovlak pôjde rýchlosťou až 160 kilometrov za hodinu.

Sekretariát pre energetiku (SENER) je zodpovedný za plánovanie projektu spolu so Sekretariátom pre komunikácie a dopravu (SCT). Zákazka na výstavbu a inštaláciu trate bola zadaná konzorciu zloženému z viacerých spoločností.

Takmer celá trať je nad zemou, pričom konštrukcia železničnej trate je na betónových stĺpoch. Iba jedna časť s dĺžkou 4,7 kilometra pôjde pod zemou v tuneli pod pohorím Sierra de las Cruces. Znamená to výstavbu dvojitého tunela. Tieto dva tunely sú vyrobené z prefabrikovaných betónových prvkov. Projektanti navrhli únikové trasy v tuneli tak, aby spĺňali bezpečnostné kritériá, ktoré vedú cestujúcich k núdzovým východom. V nebezpečných situáciách je tak umožnené ľuďom opustiť tunel bezpečne. Chodníky boli vystužené oceľovými doskami, ktoré boli bezpečne inštalované do betónu s expresnými kotvami fischer FAZ II v rozmeroch 20/60,  použilo sa približne 19 000 kusov.

Expresná svorníková kotva fischer FAZ II umožňuje ukotvenie ťažkých bremien v trhlinovom betóne. Svorníková kotva má flexibilné využitie a jej inštalácia je jednoduchá a bezpečná. Uťahovaním matice sa kužeľová skrutka vtiahne do expanznej svorky a pevne sa rozoprie vo vyvŕtanom otvore. Kotva tak bezpečne prenáša bremená do betónu a dosahuje najvyššiu únosnosť.

Environmentálne aspekty zohrali dôležitú úlohu pri plánovaní a výstavbe trate. Zodpovední pracovníci napríklad nahradili pôvodne plánované bočné podpery pre betónovú cestu centrálnymi podperami. Takto sa zabránilo vyrúbaniu tisícov stromov. S cieľom zachovať prírodné pohorie Sierra de las Cruces čo najviac nepoškodené, bol vybudovaný pozdĺž novej železničnej trate len jediný tunel. Modelovaním v projekčnom systéme (BIM) sa zmenou pôvodne plánovanej trasy v predmetnom úseku zabránilo poškodeniu dodávky vody v Mexico City.

Mexiko je jednou zo svetových metropol najviac postihnutých cestnou dopravou a dopravnými zápchami. Najmä v hlavnom meste to vedie k vážnemu znečisteniu životného prostredia a mnohým smrteľným nehodám. Mexický štát preto chce modernizovať železničnú sieť. Okrem trasy Mexico City - Toluca sú vo výstavbe ďalšie tri trasy. Najznámejším projektom je „Tren Maya“, ktorého cieľom je propagácia cestovného ruchu v južných štátoch, kde sú početné prírodné a archeologické náleziská mayskej kultúry.
Lepšie spojenia na rýchlych železniciach: nová vysokorýchlostná železničná trať „Tren Interurbano México Toluca“ sa buduje medzi mestom Toluca s námestím Zocalo de Toluca (foto) a Mexico City. Obrázok: Geraldo Ramos / Shutterstock.com
Stanica metra v Mexico City: Vďaka novej trase „Tren Interurbano México Toluca“ sa má v Mexiku od roku 2023 presunúť väčšina prepravy osôb z ciest na železničnú infraštruktúru. Obrázok: Aberu.Go / Shutterstock.com
Najvyššia železnica pre bezpečné únikové cesty: kotvy fischer FAZ II spolu s oceľovými platňami, stabilizujú núdzové chodníky v dvojrúrovom tuneli novej trate „Tren Interurbano México Toluca“, ktorá spája Mexico City s Tolucou. Obrázok: fischer
Spoločnosť fischer poskytla na mieste dôležitú podporu pre rozšírenie tunela „Tren Interurbano México Toluca“. Obrázky:fischer
Spoločnosť fischer poskytla na mieste dôležitú podporu pre rozšírenie tunela „Tren Interurbano México Toluca“. Obrázky:fischer
Nová vysokorýchlostná železničná trať „Tren Interurbano México Toluca“ pod hornatou krajinou Sierra de las Cruces pôjde tunelom v dĺžke 4,7 kilometra. Núdzové chodníky spolu s expresnými kotvami fischer FAZ II zvyšujú bezpečnosť cestujúcich. Obrázky: fischer
Nová vysokorýchlostná železničná trať „Tren Interurbano México Toluca“ pod hornatou krajinou Sierra de las Cruces pôjde tunelom v dĺžke 4,7 kilometra. Núdzové chodníky spolu s expresnými kotvami fischer FAZ II zvyšujú bezpečnosť cestujúcich. Obrázky: fischer
Expresná svorníková kotva FAZ II bezpečne prenáša vysoké zaťaženie do betónu. Aktivuje sa vtiahnutím kužeľovej skrutky do rozpínacej spony, uťahovaním matice. Táto expanzia zaručuje jej pevné upnutie o stenu vývrtu. Obrázok: fischer
sc93-delivery-2